Amartya Sen - Nobelova cena za ekonomii 1998

Země:

Indie

Nobelova cena:

Příspěvek k ekonomii blahobytu.

Popis osobnosti:

Narodil se v roce 1933 v Indii. Už od dětství projevoval zájem o ekonomii, přičemž značně jej ovlivnily tragické události, které měly za následek velké množství životů chudých lidí v Indii. Právě díky tomu se také začal věnovat ekonomickému blahobytu. Nejprve studoval v Santiniketan. Posléze studoval na Presidency College v Calcutta. Je možné říci, že prakticky veškeré jeho práce jsou zaměřené na rozvojové země a jejich problémy, ať už z hlediska ekonomického či filosofického. Povedlo se mu vysvětlit předpoklady, na kterých je možné agregovat individuální hodnoty od kolektivního rozhodnutí. Rovněž vytyčil pravidla takového rozhodování, a to tím způsobem, aby to bylo v souladu s právy jednotlivce.

Mimo jiné se však zabývá také studiem aktuálních hladomorů. Za stěžejní práci z této oblasti je možné považovat publikaci vydanou v roce 1981 „Chudoba a hlad“. Za pomoci pečlivých studií několika podobných katastrof v Indii i Bangladéži vymezil taktéž další vysvětlující faktory. Hladomory podle něj totiž nelze vysvětlovat pouze samotným nedostatkem potravin, neboť hlad se objevil i v okamžiku, kdy zásoby potravin nebyly výrazně nižší než během předcházejících let.

Jeho další práce byly věnovány otázce, jak je možné hladomorům předcházet, či alespoň jak omezit jejich důsledky, jestliže už existují. I když závěry, ke kterým dospěl ve své publikaci, byly také kritizovány, jeho dílo zcela jednoznačně představuje obrovský přínos k rozvoji ekonomické vědy.

Zdroj: 
VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace