Diplomová práce, diplomka

Zpracování, odevzdání a úspěšná obhajoba diplomové práce před oborovou komisí jsou základní podmínky k získání magisterského či inženýrského titulu! Diplomová práce musí splňovat vysoké odborné i formální nároky a prezentovat výsledky samostatného výzkumu.

Bakalářska versus diplomka

Diplomová práce se od „bakalářky“ liší hloubkou zpracování tématu a rozsahem textu. Délku diplomové práce si stanovuje daná univerzita, fakulta či katedra. Obvyklý rozsah činí 50 až 90 stran (výjimkami však nejsou diplomky o 100 a více stranách).

Nejen rozsahem by měla diplomová práce odpovídat vědecké studii, která analyzuje specifický problém a přináší nové výsledky, jež vycházejí z vlastního statistického šetření, dotazníkového či terénního průzkumu. Text spolu s výstupy musí prokazovat přehled autora v oblasti bádání (aktuální stav výzkumu, česká i zahraniční literatura, širší kontext), jakož i osvojení příslušných vědeckých metod a postupů (analýza, komparativní analýza, syntéza, indukce a dedukce, apod.).

Začíná se výběrem a rezervováním tématu, a to zpravidla ve 4. ročníku pětiletého studia, respektive v 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Samotnému psaní předchází pečlivá rešerše domácí i zahraniční literatury, stanovení hypotézy, sestavení harmonogramu, následují sběr a analýza materiálu, pravidelné konzultace problémů a postupu s vedoucím práce a samotné psaní.

Nezbytné části každé diplomové práce

Text kvalitní diplomové práce odráží znalost odborné literaturou i bezpečnou orientaci na poli bádání. Kromě terminologie, citací a seznamu literatury a zdrojů obsahuje diplomová práce úvodní abstrakt, obsah s odkazy na kapitoly, praktickou část, resumé v češtině i v cizím jazyce a přílohy (grafy, tabulky aj.).

Doporučujeme text přehledně strukturovat, a to s pomocí číslování (pod)kapitol, odkazovat na jednotlivé kapitoly a dbát na jejich vzájemnou provázanost.

Kvalitní diplomka se, krom času a vůle, neobejde bez spolehlivé orientace v příslušné disciplíně. A pokud má jít psaní i obhajoba hladce, zkušenosti se psaním závěrečných prací, jež vám garantuje náš portál Seminarkyza1.cz, jsou víc než na místě!

  • SeminarkyZa1
  • 01.02.2015
  • 1

RYCHLE VYŘEŠÍME, CO VÁS TRÁPÍ. VYBERTE SI NÍŽE.JIŽ DO 12 DNŮ

Komentáře

 

Monika 23.05.2017 20:47 / Odpovědět

Dobrý den, zpracováváte i podklady pro obhajobu diplomové práce? Děkuji

Komentář

Odpověď na komentář
{{odpoved}} |

Kategorie

Komentáře

Monika

Dobrý den, zpracováváte i podklady pro obhajobu diplomové práce? Děkuji

Marta

Super, děkuji za cenné rady.M.

Petr Mařinka

Hustě! Kdyby si někdo chtěl připravit obhajobu přecejen sám, tady je pár tipů pro dobrou prezentaci: http://prezentacepowerpoint.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace