Nejčastější chyby u bakalářské a diplomové práce a jak se jim vyhnout

 • píši diplomku, tedy trpím – zvolte si téma, které vás zajímá a jehož zpracování vás bude bavit – případně u něj nebudete naříkat víc, než je nutné - to samé platí pro bakalářské práce
 • pište, až když víte, o čem píšete – nejdříve si nastudujete aktuální literaturu k tématu, zdokumentujte současný stav bádání a proveďte vlastní šetření. Začínejte úvodem, teprve pak pracujte na dalších kapitolách.
 • s osnovou neztratíte cíl – uvědomte si, jaké jsou základní cíle vašeho výzkumu a co by mělo být výstupem vaší práce. Načrtněte si základní osnovu i rámcový harmonogram.
 • neodbočujte od tématu – stanovte si, co je a co už není tématem vaší práce, a neodbíhejte od něj. V úvodu diplomové práce můžete danou problematiku představit z širšího kontextu.
 • buďte operativní – předem počítejte s možností nečekaných výsledků, jež přinese váš výzkum a kvůli nimž budete muset přehodnotit počáteční hypotézy, a pravděpodobně upravit některé kapitoly.
 • příloha je plusový bod – jen pokud souvisí s tématem práce a nejlépe prezentuje-li její výsledky formou grafu, diagramu či tabulky.
 • citovat, citovat, citovat – dejte si pozor na adekvátní podobu citace, zařazení seznamu použité literatury, ale i pramenů, map a internetových zdrojů. Učitelé a členové komise na ně mívají spadeno - jinak se může stát že bakalářská práce půjde do šuplíku a né do knihovny!
 • nepodceňujte formální úpravu – i sebelepší práce ztrácí na hodnotě, pokud je text neupravený, nezarovnaný a nepřehledný. Nezapomeňte na zarovnání do bloku, členění na odstavce (provádějte pouze klávesou enter), nadpisy a jednotný styl (písmo, řádkování).
 • pozor na internet – si dejte hned z několika důvodů:

- od budoucího absolventa vysoké školy se vyžaduje práce s odbornou literaturou daného oboru,

- informace na internetu často nemají valnou hodnotu a ani Wikipedia není vždy výjimkou,

- také k textům z internetu se vztahuje autorský zákon, a pokud se je rozhodnete využít, nezapomeňte je náležitě citovat a zařadit do seznamu literatury.

 • SeminarkyZa1
 • 01.02.2015
 • 0

RYCHLE VYŘEŠÍME, CO VÁS TRÁPÍ. VYBERTE SI NÍŽE.JIŽ DO 12 DNŮ

Nečtěnější blog

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné přístupy

 • 23.07.2015
 • 0

Kvalitativní a kvantitativní přístup obvykle zahrnují různé výzkumné metody. Nicméně použití obou přístupů může být doplňující s tím, že každý přidává náhled k celkovému obrazu sledované problematiky.

Více

Abstrakt X anotace: jaký je mezi nimi rozdíl?

 • 15.09.2015
 • 0

Často si klademe otázku, jaký je rozdíl mezí abstraktem a anotací. Text níže vysvětlí základní rozdíly.

Více

Abstrakt bakalářské práce

 • 12.02.2016
 • 0

Pod pojmem abstrakt v bakalářské práci si můžeme představit krátkou a zároveň výstižnou charakteristiku obsahu celé práce, jenž vypracovává sám autor. Jedná se o krátké shrnutí obsahu, které zahrnuje způsob řešení, použité metody a výsledky šetření.

Více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace