Douglass North - Nobelova cena za ekonomii 1993

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Znovuobnovení výzkumu ekonomické historie prostřednictvím aplikování ekonomické teorie a kvantitativních metod za účelem vysvětlení ekonomických a institucionálních změn (společně s Robertem Fogelem).

Popis osobnosti:

Narodil se 5. listopadu roku 1920 v Cambridge. Středoškolské studium absolvoval na Choate School, přičemž zde se také velmi zajímal o fotografování. Ovšem díky nepřetržité četbě se rozhodl, že bude ekonomem. Doktorskou práci zpracovával na téma historie životního pojištění v USA, přičemž tato skutečnost měla za následek, že mu bylo nabídnuto místo v Radě společenskovědního výzkumu. Jeho vůbec první práce se zabývaly rozborem životního pojištění a jeho vztah k investičnímu bankovnictví.

North se často setkával se Simonem Kuznetsem. Vytvořil kvantitativní studii platební bilance USA v období 1790 až 1860, přičemž posléze vykonal stěžejní práci v oblasti americké ekonomické historie. V roce 1966 mu bylo uděleno stipendium v Ženevě. Na základě toho přešel od americké historie k té evropské. Dospěl k přesvědčení, že nástroje neoklasické ekonomické teorie nedokáží vysvětlit základní společenské změny, které byly pro evropské společnosti charakteristické. Z toho důvodu usiloval o vytvoření některých nástrojů institucionální analýzy a aplikovat je na historii ekonomickou.

V osmdesátých letech však z University od Washington odešel. Přešel naopak na Washington University v St. Louis, kde jistá skupina mladých politologů usilovala o vytvoření nových modelů politické ekonomie. V roce 1990 se mu podařilo shrnout výsledky zkoumání dlouhodobých institucionálních změn.

Zdroj: VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace