Harry Markowitz - Nobelova cena za ekonomii 1990

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Průkopnická práce v oblasti ekonomie a financí a financí korporací (společně s Mertonem H. Millerem a Williamem Sharpem).

Popis osobnosti:

Narodil se 24. srpna roku 1927 v Chicagu. Jeho zájem byl během středoškolského studia orientován na populární výklad fyziky a astronomie. Zajímavostí může být, že četl v originále filosofická díla. Poté, co dokončil střední školy, nastoupil na University od Chicago, kde se stále ještě primárně zabýval filosofií. Ovšem poté, co dokončil bakalářské studium, zvolil si ekonomii. Nakonec jej nejvýrazněji zaujala ekonomie nejistoty. Během svého studia se stal jedním z členů Cowlesovy komise pro výzkum v ekonomii. V roce 1952 se připojil k velmi známé společnosti RAND Corporation. Jeho základní příspěvky byly publikovány už v padesátých letech minulého století. Na začátku šedesátých let vytvořil programovací jazyk, který je známý jako SIMSCRIPT. Namísto toho, aby popisoval kroky, které počítač musí uskutečnit, aby zrealizoval simulaci, díky tomuto jazyku bylo programátorovi umožněno popsat jistým způsobem systém, který by měl být simulován. Došlo tak ke značnému omezení času na programování.

Nicméně důležité je zmínit, že ještě během padesátých let přišel s tzv. Teorií moderního portfolia, která se během následujících dvaceti let velice rychle rozvíjela a stala se stěžejním proudem prakticky na všech ekonomických školách. Zároveň je možné ji označit za základní kámen finanční teorie. Přinesla s sebou pojmy, jako je averze k riziku, alfa, beta, systematické a nesystematické riziko, rizikově upravený výnos atd.

Zdroj: 
VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

GLADIŠ, Daniel. Akciové investice. Praha: Grada, 2015. s. 67.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace