Myron Scholes - Nobelova cena za ekonomii 1997

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Nová metoda určování hodnoty derivátů (společně s Robertem Carhartem Mertonem).

Popis osobnosti:

Narodil se 1. července roku 1941 v Kanadě. Titul profesora mu byl udělen v roce 1969, a to na University of Chicago. Ještě do roku 1983 byl členem University of Chicago a také MIT. Téhož roku však začal působit na Stanford University, a to až do roku 1996. Do důchodu odešel v roce 1996. Dle Švédské královské akademie stěžejní přínos Scholse, Mertona a Blacka spočívá v tom, že prokázali eventualitu oceňování opcí, a to aniž by bylo zapotřebí používat prémii za riziko. Stěžejní práci uveřejnili už v roce 1973.

Jejich model oceňování je založen na myšlence, že na trhu by neměly být možnosti pro arbitráž. Tímto se má na mysli, že výnos, kterého může investor dosáhnout prostřednictvím speciální kombinace kupních a prodejních opcí, by měl být roven výnosu, jež může investor získat z držení bezrizikového státního dluhopisu nebo pokladniční poukázky s adekvátní dobou splatnosti. Riziko spojené s držením akcií lze eliminovat vypsáním dvou různých opcí na každou akcii.

Co se týče praktického dopadu analýzy určování hodnoty opcí, je možné říci, že načasování publikování článku Blacka a Scholese v roce 1973 bylo vynikající. Totiž v tom samém roce, kdy došlo k uveřejnění článku, započalo obchodní na Chicagské opční burze. Tato burza představovala vznik prvního centralizovaného trhu pro obchodování kupních opcí na kótované akcie. Velmi rychle na to došlo k zavedení obchodování kupními opcemi na dalších burzách.

Zdroj: 
AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. Praha: C. H. Beck, 2002. s. 112.

VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace