Robert M. Solow - Nobelova cena za ekonomii 1987

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Průkopnické práce v oboru teorie ekonomického růstu.

Popis osobnosti:

Narodil se 23. srpna roku 1924 v Brooklynu v New York City. Základní vzdělání získal na veřejných školách v New Yorku. V roce 1940 získal stipendium na Harvardské univerzitě, kde se věnoval sociologii, antropologii a základům ekonomie. Byl skutečně velmi nadaný a předčasně vyspělý student, neboť na zmiňovaný Harvard se tudíž zapsal už ve svých šestnácti letech a na MIT začal učit už dva roky předtím, než dokončil doktorát. Solow je celosvětové známý jako Bob a je možné jej označit za zcela klasický příklad ekonomů druhé světové války, kteří předpokládali, že je povinností používat svůj rozum, aby dosáhli zlepšení sociální situace. Dokonce až do současnosti se angažuje v debatách týkajících se veřejné politiky, a to kupříkladu prostřednictvím Sdružení ekonomů pro odzbrojení.

Jeho nejproslulejší ekonomické příspěvky publikované v pozdních padesátých letech způsobily doslova revoluci v pohledu na příčiny hospodářského růstu. Ještě před Solowem byl obecně přijímán názor, že hnací silou hospodářského růstu je kapitálová akumulace. Solow ovšem ukázal, že kapitálová akumulace je poháněna technologickým pokrokem, tudíž stěžejní příčinou růstu představuje technologický pokrok. Toto zjištění posunulo globální zaměření vládních prorůstových politik od investování do strojů k investování do znalostí. Je známý jakožto jeden z vůbec nejduchaplnějších žijících ekonomů. Jakožto vůdce keynesiánské školy vždy s vtipem a moudrostí kritizoval ostatní ekonomy, a to od těch, kteří se přiklání k intervenci, až po konzervativce Nobelovu cenu získal v roce 1987.

Zdroj: 
BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada, 2008. s. 189.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace