Andrew Michael Spence - Nobelova cena za ekonomii 2001

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Analýza trhů při existenci asymetrických informací (společně s Georgem A. Akerlofem a Josephem E. Stiglitzem)

Popis osobnosti:

Narodil se 7. listopadu roku 1943 ve Spojených státech amerických v New Jersey. Dnes působí jako profesor na Standfordské univerzitě. Nicméně v letech 1962 až 1966 studoval na Princetonu a posléze další dva roky na Oxfordské univerzitě. Poté studoval na Harvardu, kde také získal titul doktora. Jako profesor působil jednak na Standfordské univerzitě a jednak na Harvardu. Na Harvadrské univerzitě navíc působil ve funkci děkana Fakulty umění a vědy. Spence také obdržel řadu prestižních cen. Zmínit je třeba zejména cenu Davida A. Wellse, či cenu Johna Kennetha Galbraitha. Udělena mu byla taktéž medile Johna Batese Clarka.

Jeho klíčovým příspěvkem k teorii asymetrické informace se stala jeho disertační práce. V rámci své analýzy se dopracoval ke zjištění, že signalizace může přispět k překonání problému asymetrické informace jedině za předpokladu, že se náklady signalizace budou značně lišit pro rozličné ekonomické subjekty. Otázkou signalizace se dále zabýval i ve své publikaci „Market Signaling“. V té rozebral roli vzdělávání jakožto nástroje signalizace na trhu práce.

Třeba dodat, že se stal také autorem mnoha prací v oblasti trhů pojištění. Zároveň je i jedním z průkopníků aplikace teorie her v této sféře. V roce 2001 obdržel Nobelovu cenu, a to společně s Georgem A. Akerlofem a Josephem E. Stiglitzem.

Zdroj: VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace