Diplomová práce, diplomka

Zpracování, odevzdání a úspěšná obhajoba diplomové práce před oborovou komisí jsou základní podmínky k získání magisterského či inženýrského titulu! Diplomová práce musí splňovat vysoké odborné i formální nároky a prezentovat výsledky samostatného výzkumu.

Diplomová práce se od „bakalářky“ liší hloubkou zpracování tématu a rozsahem textu. Délku diplomové práce si stanovuje daná univerzita, fakulta či katedra. Obvyklý rozsah činí 50 až 90 stran (výjimkami však nejsou diplomky o 100 a více stranách).

Nejen rozsahem by měla diplomová práce odpovídat vědecké studii, která analyzuje specifický problém a přináší nové výsledky, jež vycházejí z vlastního statistického šetření, dotazníkového či terénního průzkumu. Text spolu s výstupy musí prokazovat přehled autora v oblasti bádání (aktuální stav výzkumu, česká i zahraniční literatura, širší kontext), jakož i osvojení příslušných vědeckých metod a postupů (analýza, komparativní analýza, syntéza, indukce a dedukce, apod.).

Začíná se výběrem a rezervováním tématu, a to zpravidla ve 4. ročníku pětiletého studia, respektive v 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Samotnému psaní předchází pečlivá rešerše domácí i zahraniční literatury, stanovení hypotézy, sestavení harmonogramu, následují sběr a analýza materiálu, pravidelné konzultace problémů a postupu s vedoucím práce a samotné psaní.

Text kvalitní diplomové práce odráží znalost odborné literaturou i bezpečnou orientaci na poli bádání. Kromě terminologie, citací a seznamu literatury a zdrojů obsahuje diplomová práce úvodní abstrakt, obsah s odkazy na kapitoly, praktickou část, resumé v češtině i v cizím jazyce a přílohy (grafy, tabulky aj.).

Doporučujeme text přehledně strukturovat, a to s pomocí číslování (pod)kapitol, odkazovat na jednotlivé kapitoly a dbát na jejich vzájemnou provázanost.

Kvalitní diplomka se, krom času a vůle, neobejde bez spolehlivé orientace v příslušné disciplíně. A pokud má jít psaní i obhajoba hladce, zkušenosti se psaním závěrečných prací, jež vám garantuje náš portál Seminarkyza1.cz, jsou víc než na místě!

 

Zde si můžete objednat originální texty pro diplomky: online objednávka

 

Umíme Vám pomoci nejen v těchto oborech

Ekonomické- marketing, management, ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, podnikání, bankovnictví, mezinárodní obchod, finanční řízení podniku atd.

Humanitní- pedagogika, metodologie, komunikační dovednosti, právo, psychologie, sociologie, filozofie, žurnalistika, vzdělávání dospělých, andragogika atd.

Technické- informatika, biologie atd.

 

Další užitečné rady a tipy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace