Gerard Debreu - Nobelova cena za ekonomii 1983

Země:

Francie / Spojené státy americké

Nobelova cena:

Začlenění nových analytických metod do ekonomické teorie a přesná reformulace teorie všeobecné rovnováhy.

Popis osobnosti:

Narodil se 4. července roku 1921 v Calais. Absolvoval College de Calais, kde získal titul bakaláře. Dále se věnoval studiu matematiky, přičemž to dokončil v roce 1945. Mezitím se začal velmi zajímat o ekonomii. V roce 1948 získal Rockefellerovo stipendium, díky kterému mohl za další rok na to navštívit Harvad University, Universityof Carolina, University of Chicago, jakož i Columbia University. Jak sám prohlásil, z učitelů jej nejvíce ovlivnil Henri Cartan. Obecně to však byla bourbakistická škola. Ta ovlivnila jeho matematický vkus. Posléze se zabýval pouze ekonomií a matematickou ekonomií. Nutno dodat, že zaujímal stále prestižnější pozice ve významných evropských a amerických vědeckých institucích.

Nobelovu cenu získal za zpracování nových matematických metod do ekonomické teorie, jakož i za přesnou formulaci teorie obecné rovnováhy. Toto explicitně naráží na zavedení matematické analýzy, a to včetně mnohoznačných funkcí, teorie konvexních množin i konvexní analýzy do ekonomické teorie. V současnosti představují tyto nástroje sahající daleko za diferenciální počet, součást „sady nástrojů“ dobrého teoretika ekonomie. Vědecká zásluha Debreua tkví v tom, že se mu podařilo aplikovat několik let známý matematický výsledek na několik desítek let známý ekonomický problém. Dokázal, že rovněž na půdě společenských výzkumů lze pracovat takovým způsobem, aby získané výsledky byly, pokud už nic jiného, alespoň konzistentní, sdělné, přehledné a elegantní.

Zdroj: 
BASILE, Achille a Mario LI CALZI. Kdo říká, že matematik nemůže získat Nobelovu cenu? Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 52 (2007), č. 1, s. 20.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace