Herbert A. Simon - Nobelova cena za ekonomii 1978

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Průkopnický výzkum rozhodovacích procesů v rámci organizace.

Popis osobnosti:

Narodil se 15. června roku 1916 v americkém Milwaukee. Prakticky už od střední školy projevoval značný zájem o společenské vědy. Vystudoval Chicagskou univerzitu a posléze se věnoval empirickému výzkumu městské správy ve Wisconsinu. V roce 1942 došel na seminář tzv. Cowlesovy komise pro výzkum v ekonomii a studoval zde ekonomické důsledky atomové energie. Za dalších sedm let odjíždí do Pittsburghu, kde založil postgraduální školu průmyslové správy. 

Zasloužil se zejména o průkopnické rozpracování behaviorální teorie racionálního rozhodování – teorie omezené racionality. Klasická teorie rozhodování v čase mezi světovými válkami pramenila z těchto postulátů:

Simon ovšem vnesl do teorie rozhodování jako vůbec první prvky tzv. behavioral theory. Zreálnil uvedené postuláty těmito dodatky:


Zdroj: VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. s. 61.
KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Miloš DRDLA. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2003. s. 35.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace