James Buchanan - Nobelova cena za ekonomii 1986

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Rozvoj smluvních a konstitučních základů teorie ekonomického a politického rozhodování.

Popis osobnosti:

Narodil se 3. října roku 1919 v Murfreesboro ve Spojených státech v Tennessee. Poté co absolvoval studium na Middle Tennessee College v roce 1940, rozhodl se pokračovat na univerzitě v Tennessee. Zde získal v roce 1941 hodnost magistra, aby mu za dalších sedm let mohl být udělen titul doktor, a to na University of Chicago. Třeba poznamenat, že jeho myšlení mělo značný vliv na dílo K. Wicksella.

Teorii veřejné volby se mu podařilo rozšířit mnoha způsoby. Nejznámější je zřejmě užití ekonomické mikroteorie na zkoumání politického systému, státní správy a zájmových organizací. Rozvoj této teorie představuje krok k obecnější ekonomické teorii, odvozující chování různých veřejných organizací ze zájmu jejich členů. Dalším příspěvkem k teorii veřejné volby je jednodušší vysvětlení politických jevů, kde veškeré ekonomické zisky spotřebovává nynější generace, ovšem s tím, že většinu nákladů bude naopak nést generace další. Následující oblast se týká základů ekonomického politického rozhodování, kde rozebral možnosti jednomyslného rozhodování.

V roce 1986 mu byla udělena Nobelova cena, a to za příspěvek k rozvoji teorie veřejné volby. Obzvláště pak za to, že zahájil výzkum vztahů individuálních zájmů politiků a fungování státu.

Zdroj: 
VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.
KLAUS, Václav. Připomenutí Jamese Buchanana [online]. Praha: Klaus, 2019 [cit. 2020-07-23]. Dostupné z: https://www.klaus.cz/clanky/3301.
SOUKUP, Jindřich. Zdroje a perspektivy evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace. Praha: Management Press, 2015. s. 12.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace