James Mirrlees - Nobelova cena za ekonomii 1996


Země:

Velká Británie

Nobelova cena:

Zásadní příspěvek k ekonomické teorii stimulů v podmínkách asymetrických informací (společně s Williamem Wickreym).

Popis osobnosti:

Narodil se 5. července roku 1936 v Minnigaffu ve Skotsku. V roce 1957 mu byl udělen titul magistra matematiky ve Švédsku. Za dalších pět let získal také titul doktora na Cambridgeské univerzitě. Během let 1969 až 1995 působil jako profesor ekonomie na Oxfordské univerzitě, přičemž poté ještě dlouho působil jako proces na Cambridgeské univerzitě.

V rámci svého odborného bádání se věnoval ekonomii pro praxi, ale také ekonomické teorii stimulů při asymetrii informací. Společně s W. Vickreyem se jim podařilo odpovědět na stále aktuální otázku – jak se rozumně rozhodovat na základě jednotlivých informací, mezi ekonomické subjekty nerovnoměrně rozdělovaných. Pokud Vickrey formuloval zásadní principy řešení problému zdanění, s rigorózní matematickou formulací řešení přišel Mirrlees za dalších pětadvacet let.

Mirrlees rozšířil daňovou teorii jak o problém vlivu daňového systému na rozhodování jednotlivce, jestliže se jedná o ochotu pracovat, tak i o problém asymetrické informace, ke kterému v tomto kontextu dochází. Platí totiž, že vláda navrhující daňový systém nezná elasticitu produktivity jednotlivců. Díky tomu nedokáže odhadovat ani dopad daňových opatření na daňové příjmy.

Zdroj: VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.
ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, 2008. Beckovy ekonomické učebnice. s. 71.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace