James Tobin - Nobelova cena za ekonomii 1981

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Analýza finančních trhů a jejich vztahu k rozhodování o nákladech, zaměstnanosti, výrobě a cenách.

Popis osobnosti:

Narodil se 5. března v roce 1918 v americkém Champaign. Poté, co absolvoval hned několik stupňů středních škol, úspěšně taktéž složil zkoušky na Harvardskou univerzitu. Nutno říct, že ta zažívala právě v tomto období svůj zlatý věk. Působilo zde mnoho profesorů světového jména. V letech 1946 až 1947 zde dokončil doktorát. Za další tři roky však působil na katedře ekonometrie na Yale. Tobin jakožto profesor na Yale University očistil účetní hodnotu od inflace a vypočítal „náklady na obnovu“ aktiv a závazků v rozvaze, aby tato zkreslení napravil. Poměr tržní hodnoty k obnovovacím nákladům označil písmenem Q, přičemž se vyjádřil, že tento poměr by měl být jednotný, jestliže byl akciový trh správně oceněn. Známo je tak tzv. Tobinovo Q.

V roce 1978 navrhl tento nositel Nobelovy ceny za ekonomii zdanění pohybu krátkodobého spekulačního kapitálu. Daň, kterou bylo možné zdanit spekulativní kapitálové pohyby na burzách a devizových trzích, je celosvětově známá jako tzv. Tobinova daň. Stále se diskutuje o její vhodnosti, přičemž argumenty pro její zavedení jsou relativně silné. Nicméně i přesto je nutno dodat, že její zavedení není příliš reálné, protože její úspěch předpokládá multilaterální a synchronizovaný postup.

Tobin byl známým odpůrcem monetarismu. Údajně je také autorem celosvětově známého bonmotu, že „neviditelná ruka trhu může sice ledacos zastat, avšak trpí zánětem ramenního kloubu a tzv. tenisovým loktem“.

Zdroj: 
SIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií: běh na dlouhou trať. Praha: Grada, 2011. s. 104.

DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C. H. Beck, 2008. Beckova edice ekonomie. s. 258.

JENÍČEK, Vladimír a Jaroslav FOLTÝN. Globální problémy světa: v ekonomických souvislostech. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 65.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace