Kenneth J. Arrow - Nobelova cena za ekonomii 1972

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Průkopnické příspěvky k teorii všeobecné rovnováhy a teorii blahobytu (společně s Johnem R. Hicksem).

Popis osobnosti:

Kenneth J. Arrow se narodil 23. srpna roku 1921 v New Yorku. Absolvoval City College v New Yorku, kde se zabýval matematikou. Zde absolvoval bakalářské studium, na které později navázal titulem magistra v oboru matematika, a to na Columbia University. V roce 1968 byl n Standfordské univerzitě jmenován profesorem ekonomie, statistiky a operačního výzkumu. V tomtéž roce však přijal také jmenování profesora ekonomie na Harvard University.

Pokud jde o ekonomickou teorii, zaobíral e zejména problémem všeobecné rovnováhy. Proslavily jej však taktéž výzkumy v oblasti teorie blahobytu. Obecně je možné říci, že byl vědce velice širokého rozhledu a záběru. Pokud pomineme důležitá díla z oblasti ekonomické teorie, je třeba zmínit i jeho známé publikace z oborů teorie řízení, matematického programování a statistiky.

Když v roce 1972 společně s Johnem R. Hicksem získal Nobelovu cenu za ekonomii, stal se v té chvíli zároveň i jejím nejmladším nositelem. Arrow se autorem známé publikace Social Choice and Individual Values a mimo jiné taktéž významně přispěl k:


Zdroj: VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C. H. Beck, 2008. Beckova edice ekonomie. s. 15.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace