Leonid V. Kantorovich - Nobelova cena za ekonomii 1975

Země:

Sovětský svaz

Nobelova cena:

Příspěvek k teorii optimální alokace zdrojů (společně s Tjallingem Ch. Koopmansem).

Popis osobnosti:

Narodil se 19. ledna roku 1912 v ruském Petrohradě. Jeho manželka pracovala jako lékařka, děti pak v oblasti matematické ekonomie. O přírodní vědy projevoval značný zájem již jako malý chlapec. Už ve svých čtrnácti letech se stal studentem matematiky na Leningradské univerzitě. V roce 1934 se stává profesorem a za další rok na to doktorem věd. Jeho první práce byly zaměřeny na problematiku operací na projektivních množinách, přičemž jejich charakter byl čistě teoretický. Již ve svých třiadvaceti letech měl za sebou mnoho důležitých prací z funkcionální analýzy, jakož i z variačních metod a numerické matematiky.

Je možné říci, že svůj výzkum v oblasti ekonomie byl z jeho strany zahájen spíše náhodně ve třicátých letech, když se jakožto konzultant-matematik zapojil do řešení praktických výrobních problémů. Stěžejním výsledkem, ke kterému se v souvislosti s tímto výzkumem dostal, je to, co je v současné době označováno jako úloha lineárního programování.

Jeho klíčová práce, která se dotýkala optimalizačních metod v ekonomii, vyšla v roce 1959. Stala se jednou ze základních učebnic pro ekonomy SSSR. Za jeho výsledky v rámci ekonomického výzkumu se mu dostalo nejvyšších ocenění nejenom v Sovětském svazu, ale také na mezinárodní úrovni.

Zdroj: 
ZEMÁNEK, Petr. Optimalizace - anebo když méně je více. Brno, Masarykova univerzita, 2020. s. 37 - 38.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace