Milton Friedman - Nobelova cena za ekonomii 1976

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Výsledky v oblasti spotřební analýzy, historie a teorie peněz a předvedení složitosti stabilizační politiky.

Popis osobnosti:

Narodil se 31. července roku 1912 v Brooklynu v New Yorku. Pocházel z rodiny emigrantů ze Zakarpatské Ukrajiny. Rodina ho v rozhodnutí studovat podporovala, avšak za předpokladu, že studium si bude financovat sám. Za ženu si vzal svou spolužačku z univerzity, která mu také byla aktivním spolupartnerem v profesionální činnosti. V roce 1932 absolvoval Rutgers University. Původně se specializoval na matematiku s tím, že se stane pojistným matematikem. Začal se však zajímat o ekonomii, v důsledku čehož absolvoval univerzitu s oběma specializacemi. Díky stipendiu mohl pokračovat ročním postgraduálním studiem na University of Chicago a posléze na Columbia University.

Friedman byl předním zastáncem monetarismu, tudíž ekonomického směru, dle kterého je možné hospodářský růst řídit množstvím měny v oběhu. Jak již bylo zmíněno, jeho žena se na jeho práci zásadně podílela. Jejich publikace Svoboda volby byla dokonce také zfilmována.

S jeho jménem jsou spojovány především pojmy jako „Chicagská škola“ či zmiňovaný „monetarismus“. Jeho ekonomické teorie se dostaly v podstatě do celého světa. Ovlivnily pak především v 70. letech minulého století myšlení politiků, a to v mnoha zemích. Zcela jednoznačně patřil mezi nejvýznamnější ekonomy druhé poloviny minulého století.

Zdroj:  VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

STUDÝNKA, Bohumil a Jan STRUŽ. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 225.

LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: jednoduše o všem, co byste měli vědět. Praha: Grada, 2017. s. 31.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace