[Studijní obory]

Obor Obor ekonomika a právo v žurnalistice

 

Obor Ekonomika a právo v žurnalistice

Studenti budou seznámeni s žurnalistikou z pohledu ekonomiky a práva a budou připraveni na profesi redaktorů sdělovacích prostředků (zvláště ekonomicky a právně zaměřených). Žurnalistika je jakýkoli vytvořený text v písemné, zvukové nebo vizuální podobě, který je publiku předkládán jako pravdivé oznámení nebo záznam jisté, až dosud neznámé (nové) skutečnosti existující v současném společenském světě. Žurnalistika je tedy nepochybně sociologický fenomén, který ze společnosti čerpá a zpětně ji také ovlivňuje. Klade si nároky na pravdivost a přesnost. Chce se alespoň částečně přiblížit „ideálu skutečnosti“.

 

Zpravodajství a publicistika

Žurnalistiku lze rozdělit na zpravodajství a publicistiku. Zpravodajství informuje, tlumočí fakta a oznamuje, stojí na faktech a událostech, vyhledává, shromažďuje, třídí, vybírá (gatekeeping), interpretuje a předává prostřednictvím médií informace a fakta recipientům. Zpravodajství se rozděluje: agenturní, rozhlasové, televizní, elektronické a tištěné.

 

Publicistika

Publicistika se zabývá stanoviskem a komentářem autora, v novinách např. na názorové stránce. Slovo publicistika vzniklo z latinského slova publicus - veřejný, obecní.
Publicistika užívá analýzu, hodnocení, subjektivních postojů i přesvědčovacích prostředků. Mezi žánry publicistiky patří: sloupek, fejeton, komentář, esej, publicistická reportáž, publicistické interview, atd.


Právo v žurnalistice

Mezi základní povinnosti a potřeby každého státu patří schopnost disponovat informacemi, jež slouží k ochraně a prosazení hodnot a zájmů, o které se existence a fungování společnosti v rámci daného státního útvaru opírá. Zajištění této funkce má povahu systému. Jeho základní parametry definuje zákon. Působnosti jednotlivých zpravodajských služeb a jejich postavení v systému vymezuje zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Mezi další předpisy používané v žurnalistice patří: Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon); Zákon č. 484/1991 Sb., České národní rady o Českém rozhlasu; Zákon č. 483/1991 Sb., České národní rady o České televizi nebo Zákon č. 517/1992 Sb., České národní rady o České tiskové kanceláři, dále zákon o svobodném přístupu k informacím, regulativní normy, právní omezení v krizových situacích.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru ekonomiky a práva v žurnalistice nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Příklady témat z oboru ekonomiky a práva v žurnalistice

 • Historie a vývoj žurnalistiky v České republice
 • Porovnání tištěných médií dvou regionů v České republice
 • Vznik a rozvoj elektronických médií
 • Zpravodajské agentury a jejich hlavní priority
 • Cílové skupiny médii a jejich zhodnocení na našem území
 • Žurnalistika a základní právní dokumenty
 • Právní aspekty ekonomické žurnalistiky
 • Údaje v ekonomických materiálech médií
 • Sběr údajů o ekonomice pro novinářské materiály
 • Principy psaní ekonomických materiálů

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
 • BÍLEK, Petr A, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Mikešova aféra a jiné případy: kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru. Vyd. 1. Příbram: Pistorius, 2011, 141 s. Scholares. ISBN 978-80-87053-61-4.
 • ČERMÁK, Miloš, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009, 195 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-246-1684-1.
 • JIRÁSEK, Jaroslav, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Benchmarking a konkurenční zpravodajství: souměření pro soupeření. 2., upr. vyd. Praha: ProfessConsulting, 2007, 120 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-7259-051-3.
 • KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století: rozhlas, televize, mediální právo. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-7367-698-8.
 • KORKONOSENKO, Sergej Grigor'jevič, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Teória žurnalistiky prežurnalistickúprax: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. 1. vyd. Praha: WoltersKluwer, 2014, 207 s. Žurnalistika a komunikace.
 • ISBN 978-80-7478-682-2.
 • KUBÍČEK, Jaromír, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Dějiny žurnalistiky na Moravě: první století českých časopisů 1848-1948. Vyd. 1. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, 279 s., [16] s. barev. obr.příl. Vlastivěda moravská. ISBN 978-80-7275-095-5.
 • MALANÍKOVÁ, Hana, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Autenticita ve světě médií: televizní příběh. Vyd. 1. Praha: Brkola, 2014, 183 s. Scholares. ISBN 978-80-905714-5-7.
 • MCNAIR, Brian, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Sociologie žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 182 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 80-717-8840-6.
 • MCQUAIL, Denis, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Úvod do teorie masové komunikace: rozhlas, televize, mediální právo. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, 639 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-7367-574-5.
 • OSVALDOVÁ, Barbora, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Zpravodajství v médiích: rozhlas, televize, mediální právo. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 144 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-246-1899-9.
 • OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, 263 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-7277-266-7.
 • STEJSKAL, Jan, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008, 439 s. Publikace (Institut Václava Klause). ISBN 978-80-7387-170-3.
 • VÁVRA, Jan, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Moc a nemoc televize Nova: svědectví o lidech a jejich ambicích. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2013, 179 s., 56 s. obr. příl. Publikace (Institut Václava Klause). ISBN 978-80-7260-282-7.
 • ŽANTOVSKÝ, Petr, Jan HALADA a Petr ORSÁG. Česká politika a média po roce 1989: první století českých časopisů 1848-1948. Vyd. 1. Praha: Institut Václava Klause, 2013, 175 s. Publikace (Institut Václava Klause). ISBN 978-80-87806-02-9.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo