[Studijní obory]

Obor Obor ekonomika cestovního ruchu

 

Obor Ekonomika cestovního ruchu

Obor Ekonomika cestovního ruchu studenty připravuje nejen na budoucí povolání zaměřené na podnikání v oblasti cestovního ruchu a ekonomiky, ale i absolventi se mohou s tímto vzděláním uplatnit ve vrcholovém managementu ubytovacích, sportovních, stravovacích zařízení, hotelů, lázních či cestovních kanceláří.


Význam studia cestovního ruchu

Student oboru je seznámen s cestovním ruchem a jeho typologií, trhem a marketingem cestovního ruchu. Cestovní ruch je znakem moderní společnosti a v průběhu celého ročního období představuje celosvětově největší pohyb lidstva, jehož účelem je nejen rekreace a zotavení se ve vybraných světových střediscích cestovního ruchu, ale i touha po poznání jiných kultur a destinací. Je neoddělitelným fenoménem životního stylu hlavně ve vyspělých a ekonomicky stabilních zemích z hlediska společnosti, ale i jednotlivce.


Cestovní ruch jako významný nástroj rozvoje

Pro jiné země pak představuje významnou možnost dalšího společensko-ekonomického rozvoje států i jednotlivých regionů. Do předmětu je zahrnut i výklad právních norem, které je nutno splnit pro zahájení činnosti v oblasti cestovního ruchu. Vychází ze širších teoretických základů odborného zkoumání cestovního ruchu, nutných pro pochopení vzájemných souvislostí a jevů existujících v cestovním ruchu.


Definice

Cestovní ruch zasahuje do života každé společnosti v těchto základních oblastech: ekonomické, politické, sociální, technologický a ekologické prostředí. Definice cestovního ruchu jsou podle odborných publikací různé, ale základ mají společný, jde o cestování
a dočasný pobyt lidí mimo místa trvalého bydliště, obvykle ve volném čase a to za účelem rekreace, poznání a spojení mezi lidmi.


Moderní pojetí cestovního ruchu

Počátky moderního pojetí cestovního ruchu se datují až do období přelomu 19. a 20. století. V podmínkách Československé republiky v období od roku 1948 do přelomového roku 1989 působilo na území státu celkem 9 cestovních kanceláří kontrolovaných státem. V roce 1972 se zúčastnilo prostřednictvím cestovních kanceláří domácího cestovního ruchu celkem 5 092 268 osob. U aktivního cestovního ruchu přijelo do tehdejší ČSSR z nesocialistických zemí celkem 255 611 turistů, ze socialistických zemí 665 813 účastníků.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru ekonomiky cestovního ruchu nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Příklady témat z oboru Ekonomika cestovního ruchu

 • Vznik a rozvoj moderního cestovního ruchu
 • Poptávka a nabídka cestovního ruchu v České republice
 • Právní úprava podnikání cestovního ruchu v České republice
 • Vytvoření obchodního záměru v cestovním ruchu
 • Předpoklady pro zahájení činnosti zařízení cestovního ruchu
 • Sestavení programu zájezdu do evropské země
 • Sestavení programu týdenního pobytu ve Středočeském kraji
 • 10 nejnavštěvovanějších lokalit České republiky
 • Cenová kalkulace týdenního pobytu na Moravě
 • Činnosti průvodce cestovního ruchu

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004, 178 s. ISBN 80-865-7837-2.
 • HINDLS, Richard, Jan SEGER a Stanislava HRONOVÁ. Statistika pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Professional Publishing, 2002, 415 s. ISBN 80-864-1926-6.
 • HORNER, Susan, John SWARBROOKE a Stanislava HRONOVÁ. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada, c2003, 486 s. Expert (Grada). ISBN 80-247-0202-9.
 • INDROVÁ, Jarmila, Jan SEGER a Stanislava HRONOVÁ. Mezinárodní cestovní ruch: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 92 s. ISBN 978-80-245-1287-7.
 • INDROVÁ, Jarmila, Leslie Lazar KANUK a Stanislava HRONOVÁ. Cestovní ruch: (základy). Vyd. 2., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2009, 122 s. Business books (ComputerPress). ISBN 978-80-245-1569-4.
 • KOUDELKA, Jan, John SWARBROOKE a Stanislava HRONOVÁ. Spotřební chování a segmentace trhu: Einführung in dieFremdenverkehrsökonomie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2006, 227 s. Expert (Grada). ISBN 80-867-3001-8.
 • KUBIŠTA, Václav, Jan SEGER a Stanislava HRONOVÁ. Mezinárodní ekonomické vztahy: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: HZ, 1999, 378 s. ISBN 80-860-0929-7.
 • MALÁ, Vlasta, John SWARBROOKE a Stanislava HRONOVÁ. Cestovní ruch: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, 83 s. Expert (Grada). ISBN 80-707-9443-7.
 • MALÁ, Vlasta, Leslie Lazar KANUK a Stanislava HRONOVÁ. Základy cestovního ruchu: (základy). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2002, 98 s. Business books (ComputerPress). ISBN 80-245-0439-1.
 • MORRISON, Alastair M, John SWARBROOKE a Stanislava HRONOVÁ. Marketing pohostinství a cestovního ruchu: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, 523 s. Expert (Grada). ISBN 80-856-0590-2.
 • SCHIFFMAN, Leon G, Leslie Lazar KANUK a Stanislava HRONOVÁ. Nákupní chování: (vybrané kapitoly). Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2004, xxii, 633 s. Business books (ComputerPress). ISBN 80-251-0094-4.
 • VANHOVE, Norbert, Leslie Lazar KANUK a Stanislava HRONOVÁ. Theeconomicsoftourismdestinations: (vybrané kapitoly). 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2005, xvi, 251 s. Business books (ComputerPress). ISBN 07-506-6637-4.
 • VANHOVE, Norbert, Leslie Lazar KANUK a Stanislava HRONOVÁ. Handbook on tourism market segmentation: maximising marketing effectiveness. 1st ed. Madrid: WorldTourismOrganization, 2007, xiv, 120 s. Business books (ComputerPress). ISBN 978-92-990034-6-6.
 • VYSTOUPIL, Jiří, Jan SEGER a Stanislava HRONOVÁ. Základy cestovního ruchu: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 119 s., [20] s. příl. ISBN 80-210-4167-6.
 • WALTER FREYER., Susan, John SWARBROOKE a Stanislava HRONOVÁ. Tourismus: Einführung in dieFremdenverkehrsökonomie. 9., überarb. u. aktualis. Aufl. München: Oldenbourg, R, 2009, 486 s. Expert (Grada). ISBN 978-348-6589-276.

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo