[Studijní obory]

Obor Obor etiketa

 

Obor ETIKETA

Etiketa je obor, jehož obsahem jsou pravidla společenského chování. Přesněji řečeno se jedná o pravidla, která se týkají mezilidské komunikace, a to ať už se jedná o verbální či neverbální komunikaci. Upravuje také hierarchii vzájemných vztahů mezi komunikačními partnery. Peggy Post vymezuje čtyři charakteristiky etikety. I když o etiketě hovoříme jako o souboru pravidel, nejedná se o pravidla rigidní, tedy striktní. Etiketa se týká nás všech, ne pouze vyšších společenských vrstev. Etiketa není pouze věcí minulosti, ale je stále aktuální a není charakteristikou snobismu.

   

Historie

Na otázku, kdy se začala etiketa utvářet, je velice těžké odpovědět. Vzhledem k obsahu tohoto oboru by se dalo říci, že jistá pravidla společenského chování se utvářela již na počátku vzniku lidské společnosti. Výrazněji se však pravidla společenského chování začala vyvíjet v době, kdy se společnost rozdělila na vyšší a nižší vrstvu. Zejména pak na královském dvoře za vlády francouzského krále Ludvíka XIV. Určité činnosti či služby panovníkovi mohli vykonávat pouze šlechtici, kteří museli znát dokonale dvorní etiketu. Později se tato pravidla začala rozšiřovat i mezi ostatní obyvatelstvo.

   

Společenská pravidla

Některá společenská pravidla zůstala zachována v původní podobě, většina z nich však podléhá postupným úpravám. Je to nezbytné, poněvadž společnost se vyvíjí a pokud by k pohybu nedocházelo také u těchto pravidel, byla by pro společnost nepoužitelná a ztratila by význam. Jako příklad může sloužit komunikace prostřednictvím SMS zprávy. Obecná pravidla jsou stejná jako pro písemnou komunikaci, musíme však zohlednit, že se jedná o krátký textový odkaz, který většinou obsahuje nanejvýše pár vět. V současnosti dělíme osoby na společensky starší a mladší. V takovém případě jsou rozhodujícími kritérii věk, pohlaví a funkce. S některými pravidly etikety se setkáváme každodenně. Jedná se tak např. o pozdrav, seznamování, představování, chůzi po ulici, vcházení a vycházení. S některými pravidly se ale za celý život nemusíme vůbec setkat (např. stolování s nejvyššími představiteli státu).

 

Významné osobnosti

V České republice jsou známá zejména dvě jména, která jsou spojena s etiketou. Jedná se o Elišku Haškovou Coolidge a Ladislava Špačka. Eliška Hašková Coolidge byla asistentkou pěti amerických prezidentů, když založila Kancelář prezidentským zpráv, která zprostředkovává styk s veřejností. Dnes se věnuje výuce etikety jak pro dospělé, tak pro děti. Ladislav Špaček působil jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Je známý zejména díky pořadu České televize Etiketa, nebo specializovaným seminářům etikety pro manažery či komunikaci s médii.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru etikety nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru etiketa

 • Vývoj etikety v České republice
 • Etiketa při sportovních utkání
 • Etiketa indiánského etnika
 • Komparace etikety středoevropské a východní civilizace
 • Etiketa humanitární pomoci
 • Etiketa středověkých společností
 • Lékařská etiketa
 • Etiketa v diplomacii – etiketa při mezinárodních jednání
 • Specifika manažerské etikety
 • Znalost etikety v české populaci

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ASSERATE,, Asfa-Wossen. Dobré mravy. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 299 s. ISBN 978-80-7422-132-3.
 • BAYER, Alois; ŠRONĚK, Ivan. Společenský styk a diplomatický protokol. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1990. 72 s.
 • BRANCOVÁ, Tamara. Španělská profesní a jazyková etiketa. Vyd. 2., upr. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, 93 s. ISBN 9788073687854.
 • DILLON, Janette. The language of space in court performance, 1400-1625. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, xiii, 264 s. ISBN 978-0-521-88641-3.
 • DROZEN, František a Jan PŘEUČIL. Rétorika a etiketa. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008, 73 s. ISBN 978-80-245-1429-1.
 • FILIPOVÁ, Eva. V koutě štěstí nehledej: společenská pravidla jsou v módě. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2012, 125 s. ISBN 978-80-249-1911-9.
 • GULLOVÁ, Soňa; MÜLLEROVÁ, Františka. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3. dotisk 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2008. 239 s. ISBN 978-80-245-1021-7.
 • HABIB, Claude. Francouzská galantnost. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 341 s. ISBN 978-80-200-1782-6.
 • HLAVÁČEK, Libor. Základy společenské etikety pro úředníky. Vyd. 1. Praha: Institut pro místní správu Praha, 2010, 99 s. ISBN 9788086976198.
 • IMRECZEOVÁ, Gabriela. Bonton: společenské chování a konverzace. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2003, vi, 113 s. ISBN 80-7226-630-6.
 • JEČNÝ, Dobromil. Společenské chování v kostce. Třebestovice: Ratio, 2004. 125 s.
 • IMRECZEOVÁ, Gabriela. Bonton: společenské chování a konverzace. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2003, vi, 113 s. ISBN 80-7226-630-6.
 • KROLUPPEROVÁ, Daniela a Miloš KRATOCHVÍL. Draka je lepší pozdravit, aneb, O etiketě. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009, 132 s. ISBN 978-80-204-1999-6.
 • MATHÉ, Ivo; ŠPAČEK, Ladislav. Etiketa. Praha: BB art, 2005. ISBN 807341-564-X.
 • MAZÁK, Eduard a Václav SOLDÁT. Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2010, 75 s. ISBN 978-80-7265-187-0.
 • PUTNOVÁ, Anna. Společenský styk, rétorika, etika podnikání: studijní text pro kombinovanou formu studia. Vyd. 2., přeprac. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 63 s. ISBN 978-80-214-3579-7.
 • RUBIN, Kenneth H, William M BUKOWSKI a Brett LAURSEN. Handbook of peer interactions, relationships, and groups. New York: Guilford Press, 2009, xvii, 654 s. ISBN 9781609182229.
 • RÝZNAR, Ladislav. Společenský evropan, aneb, Etiketa v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2005, 164 s. ISBN 8073140764.
 • SELIGMAN, Scott D. Čínská obchodní etiketa: průvodce protokolem, společenským chováním a kulturou v Číně. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2007, 269 s. ISBN 978-80-7381-127-3.
 • SMEJKAL, Vladimír; BACHRACHOVÁ, Hana. Lexikon společenského chování: Třetí, zcela přepracované vydání. Praha: Grada, 2002. 264 s. ISBN 80-247-0209-6.
 • SUJA, Stanislav. Základy etikety a protokolu: (úvod do společenské komunikace, chování veřejného činitele, uplatňování diplomatického, konzulárního i podnikatelského protokolu). Praha: Orego, 2013, 431 s. ISBN 978-80-87528-16-7.
 • ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro firmu a úřad. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 122 s. ISBN 978-80-204-2253-8.
 • ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro manažery. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 202 s. ISBN 978-80-204-2252-1.
 • ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. 288 s. ISBN 978-80-204-1954-5.
 • ŠRONĚK, Ivan. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha: Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, 2002. 166 s. ISBN 80246-0247-4.
 • ŠRONĚK, Ivan. Etiketa v obchodě a podnikání. Praha: Management Press, 1992. 103 s. ISBN 80-85603-08-X.
 • ŠŤASTNÝ, V. Etiketa, aneb, Společenské chování v profesním styku. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-111-0.
 • TAYLOR, Shirley. E-mailová etiketa: podrobný rádce, jak efektivně využívat elektronickou poštu v profesním i v soukromém životě a psát zdvořilé, jasné a srozumitelné zprávy. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2010, 173 s. ISBN 978-80-242-2679-8.
 • WERTH, Lioba, Christopher THUM a Jaromír ČEPIČKA. Obchodní obědy a večeře: jak úspěšně využít jejich potenciál. Vyd. 1. české. Praha: ASPI, 2007, 107 s. ISBN 978-80-7357-282-2.
 • YAGER, J. Business protocol: How to Survive and Succeed in Business. 2. vyd. Stamford: Hannacroix Creek Books, Inc., 2001. ISBN 1-889262-14-5.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo