[Studijní obory]

Obor Obor informační a bezpečnostní systémy

 

Obor Informační a bezpečnostní systémy

‚‚Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“


Informační technologie

Informační a bezpečnostní systémy jsou bezesporu velmi spojené s informačními technologiemi. Pracují zejména s informačními zdroj, prostorovými informacemi, databázemi a počítačovými sítěmi. Bezpečnostní systémy pak mají za úkol zejména chránit systémy informační, ochraňovat také zájmy jak v soukromém sektoru, tak v regionálních orgánech a organizacích veřejné správy.


Zaměření oboru

Obor informační a bezpečnostní systémy se soustředí na vyprojektování, následný provoz a správu informačních systémů s důrazem na jejich bezpečnostní komponenty a funkce, a také programových aplikací.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru informačních a bezpečnostních systémů nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 
Možná témata prací z oboru informační a bezpečnostní systémy

Inovace informačních systémů v bankovnictví
Integrace datových schránek do informačních systémů
Informační systém pro malou/střední/velkou firmu
Elektronická třídní kniha
Webové aplikace pro podporu řízení malých projektů
E-government
Bezpečnostní analýza WiFi sítí
Šifrování telefonních hovorů
Model analýzy rizik
Biometrie v bankovnictví

 

Seznam doporučené literatury české i zahraniční

POUR, Libor Gála, Zuzana Šedivá: Podniková informatika, 2009, 496 stran, ISBN 978-80-247-2615-1
Dominik VYMĚTAL: Informační systémy v podnicích, Grada, 2009, 144 stran, ISBN 978-80-247-3046-2
BASL, Roman Blažíček: Podnikové informační systémy, 2007, 288 stran, ISBN 978-80-247-2279-5
BASL, Josef. Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011, 150 s. ISBN 978-80-7431-045-4.
VRANA, Ivan a Karel RICHTA. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů: praktická příručka pro podnikové manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 187 s. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-1103-6.
TVRDÍKOVÁ, Milena. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. 1.vyd. Praha: GradaPublishing, 2000, 110 s. ISBN 80-716-9703-6.
ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do eGovernmentu v České republice: právní a technický průvodce. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007, 172 s. ISBN 978-808- 7041-253.
RAK, Roman. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. Profesionál. ISBN 978-80-247-2365-5.
KÜMMEL, Roman. Cross-SiteScripting v praxi. Zlín: Tigris spol. s r o. Zlín, 2011. 978- 80-86062-34-1.
PUŽMANOVÁ, Rita. Bezpečnost bezdrátové komunikace: Jak zabezpečit WiFi, Bluetooth, GPRS či 3G. Vydání první. Brno: CPBooks, 2005. 179 s. ISBN 80-251-0791-4.
Vladimír Smejkal: Datové schránky v právním řádu ČR, MJF, první vydání, 176 stran, 2009, ISBN 978-80-86284-78-1
Renáta Kunstová: Efektivní správa dokumentů, Grada, 2009, 204 stran, ISBN 978-80-247-3257-2
Dickinson, Jon. Grails 1.1 Web ApplicationDevelopment. Birmingham: PacktPublishing Ltd., 2009. ISBN 978-1-847196-68-2.
BULČÍKOVÁ, Soňa, VLASÁK, Rudolf. Základy projektování informačních systémů . [s.l.] : Karolinum, 2004. 105 s. ISBN 80-246-0727-1.
DOUCEK, Petr. Řízení projektů informačních systémů. Praha: Professional Publishing, 2004. 162 s. ISBN 80-86419-71-1.

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo