[Studijní obory]

Obor Obor IT

 

Obor IT

Zkratka IT v sobě skrývá pojem informační technologie. Jedná se o odvětví, které se zabývá způsobem, jakým fungují počítače. Konkrétněji tedy hardware a software. Zároveň se jedná o souhrnné označení pro tyto technologie.

 

Význam informačních technologií

Pod informačními technologiemi si můžeme představit jakýkoli elektronický přístroj, který je schopen rozpoznat a zpracovat informace (neboli provádí tzv. algoritmus). Tento přístroj přijímá vstupní data, samostatně s nimi pracuje a na závěr vydá příslušná data výstupní, popřípadě části této technologie. Obor informačních technologií se zabývá hledáním těch nejefektivnějších řešení, jak je tyto technologie možno vytvořit, sestavit, navzájem propojovat a zdokonalovat.

 

Hlavní úkol IT

Úkolem informačních technologií je vynalézat nové programy a vytvářet je takové, aby zajistili komunikaci s ostatními programy, které bude používat jiný uživatel přístroje, prostřednictvím aplikací a software.

 

Informatika a informační technologie

Lidé, kteří v tomto oboru pracují, nebo se o něj pouze zajímají, si zkráceně říkají informatici. Takto se nazývají však i lidé, kteří se zabývají samotným zpracováním informací, což vede k záměnám a zmatkům v pojmech mezi informatikou a informačními technologiemi (IT). Každý z nich má jinou náplň práce. V rámci IT se setkáváme s jistými terminologickými výrazy. Jedná se o Informatiku, informační vědu, technologie a teorii informací.

 

Definice

Informační věda – zabývá se zpracováváním informací, které se objevují nejenom na úrovni počítačů.

Informatika neboli počítačová věda – Studuje a zabývá se výpočetními a informačními procesy, které jsou prováděny z hlediska hardware a software.

Informační technologie – věda, která studuje vše, co se týká fungování počítačů po jejich technické stránce. Název je odvozen od slova informace, jelikož počítače nepracují s ničím jiným, než li s potřebnými daty, tedy s informacemi.

Teorie informací – Jde o vědu, která je spojením aplikované matematiky a elektrotechniky. Toto spojení vzniklo za účelem kvantitativního vyjádření informací. Zabývá se bezeztrátovými kompresemi (pod tímto pojmem si můžeme představit balení souborů pomoci aplikace RAR, tedy zipování), ztrátovými kompresemi (ty se vyskytují v podobě MP3), nebo kapacitou přenosového kanálu (tedy formou DSL).

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru IT nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru IT

 • Vývoj nové webové aplikace
 • Implementace plánovacího kalendáře do webových aplikací
 • Digitální mapy vysokoškolské knihovny
 • Aplikace pro podporu festivalu
 • Podpůrné nástroje pro výuku značkovacích jazyků
 • Adaptabilní webový systém pro výuku anatomie
 • Návrh a implementace grafické HTML aplikace
 • Informační systém pro správu sportovních aktivit
 • Redakční systém odborného časopisu
 • Informační a IT technologie ve vybraném podniku
 • Aplikace pro hodnocení příspěvků


Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ABELSON, H., SUSSMAN, G. J.. Structure and Interpretation of Computer Programs. 2nd edition. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1996. ISBN 0-262-51087-1.
 •  BAUER CHRISTIAN, KING GAVIN. Hibernate in Action. Greenwich: Mannig Publications Co., 2005, 430 s. ISBN 1932394-15-X.
 • CROCKFORD Douglas. JavaScript: The Good Parts. Sebastopol: O’Reilly Media, 2008. ISBN 978-0-596-51774-8.
 • DRÁPELA, Milan Václav. Vybrané kapitoly z kartografie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 128 s.
 • DIAZ Dustin, HARMES Ross. Pro JavaScript Design Patterns. New York, Springer-Verlag, 2008, s. 51-52. ISBN 1-4302-0495-8
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4.,nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 372 s. ISBN 9788024619668.
 • ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Vyd. 2., V Argu 1. Praha: Argo, 2009, 440 s. ISBN 978-802-5701-577
 • FLANAGAN D. 2011. JavaScript: The Definitive Guide, Sixth Edition. O'Reilly Media. ISBN: 978-0-596-80552-4
 • FOXALL James. Sams Teach Yourself Microsoft Visual C# .NET 2003 in 24 Hours. Indianapolis: Sams Publishing, 2004, s. 92-94. ISBN 0-672- 32538-1
 • GARFINKEL, S., SPAFFORD, G., SCHWARTZ, A.. Practical UNIX and Internet Security.. 3rd Edition. Sebastopol: O’Reilly Media, 2003. ISBN 978-0-596-00323-4
 • GUSTAFSON, J. HTML5 web application development by example: beginner's guide. Birmingham: Packt Pub., 2013, vi, 260 p.
 • HENDERSON Cal. Building Scalable Web Sites. Sebastopol: O’Reilly Media, 2006. ISBN 9780596555245
 • HUMBLE Jez, FARLEY David. Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. Crawfordsville, Indiana: RR Donnelley, 2010. ISBN 978-0321601919.
 • CHACON SCOTT. Pro Git. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2009, 263 s. ISBN: 978-80-904248-1-4.
 • KRAAK, M. a Allan BROWN. Web cartography: developments and prospects. 1st pub. London: Taylor & Francis, 2001, ix, 213 s. ISBN 074840869x.
 • KRYGIER, John a Denis WOOD. Making maps: a visual guide to map design for GI Vyd. 2., V Argu 1. New York: Guilford Press, c2005, 303 p. ISBN 15-938-5200-2.
 • LACKO, Luboslav. Web a databáze: programujeme internetové aplikace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001, xii, 250 s. ISBN 80-722-6555-5.
 • MARTIJN DASHORST, EELCO HILLENIUS. Wicket in Action. Greenwich: Mannig Publications Co., 2009, 392 s. ISBN 1-932394-98-2.
 • MATYÁŠ VÁCLAV, KRHOVJÁK JAN. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 • MACDONALD M. 2011. HTML5: The Missing Manual. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-449- 30239-9
 • PENG, Zhong-Ren a Ming-Hsiang TSOU. Internet GIS: distributed geographic information services for the internet and wireless networks. New Jersey: John Wiley & Sons, c2003, xxxvi, 679 s. ISBN 0471359238.
 • PETERSON, Michael P. Maps and the internet. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2005, xvi, 451 s. ISBN 0080449441.
 • PRAVDA, Ján. Mapový jazyk. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, 2003, 88 s. ISBN 80-223-1102-2.
 • SCHWABER KEN. Agile Software Development with SCRUM. Pearson 2008, 158 s. ISBN 978-0-1320-7489-6.
 • SLOCUM, TERRY A. THEMATIC CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC VISUALIZATION. 2ND ED. UPPER SADDLE RIVER, NJ: PEARSON/PRENTICE HALL, C2005, X, 518 P., 48 P. OF PLATES. ISBN 978-013-0351-234.
 • SUEHRING, Steve. JavaScript: krok za krokem. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 335 s. Krok za krokem (Computer Press). ISBN 978-80-251-2241-9
 • ŠTĚRBA, Z. - STACHOŇ, Z. - ŠAŠINKA, Č. - ZBOŘIL, J. - BŘEZINOVÁ, Š. - TALHOFER, V. 2011. Metodika evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele. Geografický a kartografický obzor, 2011, roč. 57/99, č. 8, s. 199 - 205. ISSN 0016-7096.
 • VOŽENÍLEK, Vít. Cartography for GIS: Geovisualization and Map Communication. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 142 s. ISBN 80.244-1047-8.
 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, c2001, 187 s. ISBN 802440270x.
 • VAYNBERG IGOR. Apache Wicket Cookbook. 1. vyd{ní. Packt Publishing, 2011, 312 s. ISBN 978-1-849511-60-5.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo