[Studijní obory]

Obor Obor psychologie

 

Obor Psychologie

Psychologie (z řeckého psyché = duše a logos = rozum) je věda zabývající se lidským chováním, prožíváním i nevědomými procesy. Cíli psychologie jsou popis chování a duševního dění, vysvětlení získaných údajů, předvídání lidského chování a prožívání, využití znalostí ke zvyšování lidské spokojenosti a zdraví.


Historie vzniku

Za datum vzniku psychologie jako vědy můžeme považovat rok 1879, kdy W. Wundt založil první psychologickou laboratoř v Lipsku. Lidskou duševní aktivitou se však lidé zabývali samozřejmě již dlouho předtím.


Psychika

Psychika je souhrn duševních jevů během celého lidského života. Uvědomujeme si pouze její část, mluvíme proto o vědomí a nevědomí. Zatímco vědomí je jasnou částí naší psychiky, tak nevědomé procesy jsou často odborníky diskutuované a někdy neuznáváné, neboť jejich existenci je velmi těžké dokázat. Do nevědomí patří například sny. Prožívání je sled uvědomovaných pssychických zážitků, chování je jakákoliv lidská tělesná aktivita, kterou lze pozorovat nebo měřit.


Klasifikace psychologie

Psychologii můžeme dělit ještě na několik samostatných vědních oborů: biologickou psychologii, obecnou psychologii, vývojovou psychologii, psychopatologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii nebo například psychologii životního prostředí. Tyto podobory se zabývají teoretickými otázkami psychologie. Mezi tzv. aplikované disciplíny patří např. klinická psychologie, psychologie zdraví, poradenská psychologie, pedagogická psychologie, psychologie práce a organizace, forenzní psychologie nebo psychologie sportu.


Obecná a kognitivní psychologie

Obecná nebo kognitivní psychologie se zabývá vědomím, nevědomím, vůlí, pozorností, učením, pamětí, emocemi, myšlením nebo jazykem jako způsobem myšlení, vnímáním, představivostí, motivací.


Přístupy

V psychologii existuje mnoho přístupů: biologický, behavioristický, psychodynamický, fenomenologický, gestalt psychologie, kognitivní nebo kulturní přístup či transpersonální psychologie. Velmi známý je psychodynamický přístup, kde si každý po slově psychoanalýza vybaví taková jména, jako jsou S. Freud, C. G. Jung nebo A. Adler. Behavioristický přístup je známý tím, že se, již podle svého názvu, zabývá pouze chováním a učením, které je měřitelné a vůbec se nezabývá takovými aspekty jako je prožívání, emoce nebo myšlení, tzv. black box, protože ty objektivními metodami měřitelné nejsou. Představitelem je B. Watson. Dnes už tento směr v takovéto radikální podobě prakticky neexistuje, transformoval se do neobehaviorismu, kdy berou v úvahu již i černou skříňku. Gestalt psychologie je odvozena z německého slova gestalt = tvar, a její největší přínos můžeme vidět v objevení tvarových zákonů vnímání. Představitelem je M. Wertheimer. Kognitivní psychologie chápe psychiku jako systém zpracování informací. Představiteli jsou např. J. Piaget nebo G. Miller. Transpersonální psychologie bývá někdy označována za pavědu a je známá pro své experimentování s psychedelickými látkami nebo zájmem o východní a meditační systémy či holotropní dýchání, zábývá se tedy především změněnými stavy vědomí. Předstvitelem je S. Groff. Do fenomenologického přístupu můžeme zařadit humanistickou (C. Rogers – PCA- na člověka zaměřený přístup) a existenciální psychologii (V. E. Frankl – logoterapie).

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru psychologie nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná témata prací z oboru psychologie

 • Psychologie obyvatel ústavu sociální péče
 • Klima třídy z hlediska psychologie
 • Vztah mezi osobnostními faktory a důvody kouření.
 • Motivy suicidiálního chování u dospívajících
 • Názory žáků středních škol na výuku psychologie
 • Vztah životní smysluplnosti a vnímané kvality života
 • Vliv stresu na zdraví studentů vysokých škol
 • Ovlivnění sociální práce psychologickými koncepty
 • Psychologická charakteristika narcistické osobnosti
 • Psychologická problematika obsedantně kompulzivní poruchy
 • a další

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ATKINSON, R. et al. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. 
 • BAŠTECKÁ, B. ET AL. Klinická psychologie. Praha: Portál, 2015 ISBN 978-80-262-0617-0
 • DRÁPELA, V. Přehled teorii osobnosti. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-251-3. HILL, G. Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-641-1. 
 • HARTL, P. & HARTLOVÁ, H. velký psychologický slovník. Praha: portál, 2010 ISBN 978-80-262-0873-0
 • HOSKOVEC, J. Psychologie. Praha: TRITON, 2002. ISBN 80-7254-219-2. 
 • HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2015 Isbn 978-80-262-0898-3
 • KERN, H. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-426-5. 
 • KIMPLOVÁ, Tereza. Základy psychologie manželského a rodinného soužití. 1. vydání. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-619-2
 • KOHOUTEK, R. Psychologie. Akademické nakladatelství Brno, 2005. 
 • NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995
 • NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0625-7.
 • PIAGET, J. Psychologie dítěte. 2 vydání Portál. ISBN 80-7178-146-0. 
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2009. ISBN 80-200-1086-6. 
 • PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-709-1
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Vydání 1. Praha: Portál, 2001. 176 s. ISBN 80-7178-559-8.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-262-0532-6
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0772-6
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo