Richard Stone - Nobelova cena za ekonomii 1984

Země:

Velká Británie

Nobelova cena:

Fundamentální přínosy v oblasti soustav národních účtů a značné zdokonalení základů pro empirickou ekonomickou analýzu.

Popis osobnosti:

Narodil se 30. srpna roku 1913 v Londýně. Poté, co absolvoval středoškolská studia, rozhodl se vyhovět přání svých rodičů. Zapsal se proto na studia práva. Nicméně díky hospodářské krizi musel své rozhodnutí přehodnotit, změnit zaměření svého studia a začal se věnovat ekonomii. Nutno dodat, že měl velké štěstí, neboť se stal žákem i samotného J. M. Keynese. Stone, který byl pochopitelně značně ovlivněn Keynesovou ekonomickou teorií, je dnes pokládán za hlavního architekta národních účtů.

Prvním důležitým krokem v globálním měřítku se stalo memorandum Stonea pro Společnost národů (pozdější OSN) v roce 1945. Podařilo se mu poprvé navrhnout úplný systém účtů institucionálních sektorů, vytvořených na základě definice hlavní ekonomické funkce. V rámci tohoto systému musel ustoupit do pozadí v minulosti klíčový výpočet makroekonomických agregátů. Díky těmto pracím byl Stone vyzván Evropskou organizací pro ekonomickou spolupráci (předchůdce OECD), aby navrhl systém národních účtů, který by členské (evropské) země mohly kromě jiného využít i pro analýzu účinnosti Marshallova plánu. Pro potřeby Evropské organizace pro ekonomickou spolupráci tudíž vytvořil systém, který sloužil ke kontrolování povalečné rekonstrukce a poskytování pomoci dle zmiňovaného Marshallova plánu. Stone vedl skupinu expertů, která se zasloužila o vypracování standardizovaného systému národních účtů OSN.

Zdroj: 
ROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2016. s. 36.
HRONOVÁ, Stanislava. Národní účetnictví: nástroj popisu globální ekonomiky. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 7 – 8.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace