Tjalling Ch. Koopmans - Nobelova cena za ekonomii 1975

Země:

Holandsko

Nobelova cena:

Příspěvek k teorii optimální alokace zdrojů (společně s Leonidem V. Kantorovichem).

Popis osobnosti:

Narodil se 28. srpna roku 2010 v Holandsku ve městě Graveland, a to do rodiny, která si vzdělání velice cenila. Za ženu si vzal studentku ekonomie, která mu také byla oporou v jeho další práci. První tři roky na Univerzitě v Utrechtu se zabýval zejména matematikou, ale později studoval teoretickou fyziku. Své první dvě odborné statě publikoval z oblasti kvantové mechaniky. Doktorát získal v roce 1936, a to v oboru matematická statistika na Univerzitě v Leidenu.

Zájem o ekonomii, či přesněji matematikou ekonomii v něm probudila počátkem třicátých let Velká deprese. Systematicky ji začal studovat pod vedením J. Tinberga. V roce 1940 se mu podařilo s podporou přátel odcestovat do Spojených států amerických. Zde se na pozvání stal členem Cowlesovy komise pro ekonomický výzkum. Jejím ředitelem byl v letech 1948 až 1954 a posléze také v letech 1961 až 1967, když byla přičleněna k univerzitě v Yale.

Dnes zřejmě nejvíce ceněnými jsou výsledky, které dosáhl v oblasti modelování výrobního procesu a v makroekonomické teorii ekonomického růstu. V mnoha statích publikovaných v šedesátých letech se zaobíral rozdělením národního důchodu mezi spotřebu a investice z hlediska jeho optimality a účelnosti. Svojí metodologií výzkumu, obzvláště pokud jde o modelování výroby, se mu podařilo vytvořit reálné základy pro interdisciplinární výzkum.

Zdroj:  ZEMÁNEK, Petr. Optimalizace - anebo když méně je více. Brno, Masarykova univerzita, 2020. s. 38 - 39.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace