Trygve Haavelmo - Nobelova cena za ekonomii 1989

Země:

Norsko

Nobelova cena:

Objasnění pravděpodobnostních základů ekonometrie a za analýzu simultánních ekonomických struktur.

Popis osobnosti:

Narodil se 13. prosince roku 1911 v Norsku v Shedsmo. Velmi brzo se u něj projevila vysoká inteligence. Absolvoval univerzitu v Oslo a v roce 1939 získal Fulbrightovo stipendium. Díky němu mohl odcestovat do USA sbírat další poznatky. Svou doktorskou práci obhájil na Harvard University už za další dva roky poté. Tato práce pro jeho kariéru představovala značný zlom, neboť prakticky ihned se jí dostalo široké uznání mezi předními ekonomy. V roce 1948 se stal profesorem ekonomie na univerzitě v Oslo. Jeho vědecký zájem byl sice zprvu orientován pouze na otázky ekonometrie, ale začal se zaobírat také obecnějšími otázkami ekonomické vědy.

Původ jeho výzkumu je možné nalézt v situaci, která převládala v oblasti ekonomie ve třicátých letech minulého století, kdy byla patrná snaha o to, aby ekonomická teorie byla více zpřístupněná empirickému testování. Tato skutečnost vedla k odhalení řady problémů, přičemž jedním z nich byla otázka modelování ekonomických vztahů. Dalším byla nemožnost realizovat v oblasti ekonomie kontrolované experimenty. Haavelmo však v rámci své doktorské práce dokázal, že obě skupiny těchto problémů je možné vyřešit. Pokud pomineme oblast metodologie ekonometrického výzkumu, jeho přínos byl obrovský také v oblasti teorie investic, či teorie hospodářského rozvoje. Bez nadsázky je možné konstatovat, že jeho přínos představoval položení základů ekonometrie, které se opírají o využití teorie pravděpodobnosti.

Zdroj: 
SOJKA, Jiří. Jeden z otců zakladatelů ekonometrie přišel z Norska [online]. Praha: iList, 2010 [cit. 2020-07-23]. Dostupné z: http://www.ilist.cz/clanky/jeden-z-otcu-zakladatelu-ekonometrie-prisel-z-norska.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace