Wassily Leontief - Nobelova cena za ekonomii 1973

Země:

Rusko

Nobelova cena:

Rozvoj input-output metody a její aplikace na důležité ekonomické problémy.

Popis osobnosti:

Leontief je americký ekonom, původem však z Ruska. Narozen byl 5. srpna roku 1906 v ruském Petrohradu. Jeho otec byl sám profesorem ekonomie. Na leningradské univerzitě studoval filosofii, sociologii a ekonomii. Ve studiu pokračoval na berlínské univerzitě. Zde také obhájil svou disertační práci, na základě čeho získal doktorát filosofie. V roce 1929 působil v Číně jako poradce při ministerstvu železnic. Za další dva roky však přešel do Národního ústavu pro ekonomický výzkum v New Yorku a hned posléze v roce 1932 nastoupil na katedru ekonomie na Harvardské univerzitě.

Tento rusko-americký ekonom se v roce 1953 pokusil otestovat platnost H-O teorie na údajích z 200 různých odvětví ekonomiky USA. Došel ke zjištění, že Spojené státy vyvážely statky náročné na pracovní sílu. Zároveň dovážely statky vyžadující vysoké zapojení kapitálu. Toto odporovalo H-O teorii. Díky těmto výsledkům se nakonec vžilo celosvětové známé označení – Leontiefův paradox.

Obecně se mu dostalo značného mezinárodního uznání. V roce 1954 se stal prezidentem Ekonometrické společnosti. V roce 1970 pak byl zvolen prezidentem Americké ekonomické asociace. Nobelovy ceny se dočkal v roce 1973, a to za rozvoj input-output metody a její aplikaci na důležité ekonomické problémy. Je však třeba dodat, že input-output tabulky se staly součástí národních účtů.

Zdroj: VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

ŠTRACH, Pavel. Mezinárodní management. Praha: Grada, 2009. s. 25 – 26.

ROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2016. s. 36.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace