[Blog]

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce bývá bez ohledu na téma jasně daná. Konkrétní požadovanou podobu práce jistě najdete v metodických pokynech vaší školy – obecně však platí, že ať už budete rýsovat, počítat nebo rozebírat svou oblíbenou knihu, nesmí chybět úvod, stať a závěr. Aby bylo vše v pořádku i co se autorství týče, neměli byste zapomenout na seznam použité literatury a samozřejmě ani na vhodné odkazování v textu.

Pokud chcete získat nějaký ten plusový bodík, můžete přidat i přílohy, titulní stranu a obsah. Osnovu práce si vždy načrtněte ještě před samotným začátkem psaní – určitě vám to pomůže lépe se ve struktuře orientovat a splnit všechny náležitosti.

Úvod

Úvod je velmi důležitou součástí každé seminární práce. Mělo by zde dojít k nastínění rozebíraného tématu a také k formulování výzkumných otázek a cíle, k němuž se budete v práci dobírat. V úvodu můžete rovněž zmínit, proč se danému tématu věnujete a čím je aktuální. Kromě toho je vhodné uvést i to, jakým způsobem bude práce členěna, co budou dané kapitoly obsahovat a jaká budete provádět šetření.

Stať

Hlavní a nejdelší částí každé práce je stať, která by měla být rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vhodné pracovat se zdroji, uvést odborné názory na danou problematiku a co nejlépe téma představit – v teoretické části je zkrátka potřeba hodně vysvětlovat, citovat a připravovat čtenáře na obsah praktické části. V té by poté měly být uvedeny konkrétní informace zjištěné při vašem vlastním výzkumu.

Závěr

Často velmi podceňovanou, avšak neméně důležitou částí práce je závěr. Zde získáváte prostor pro shrnutí výsledků a zodpovězení výzkumných otázek. V závěru zhodnoťte, zda byl naplněn cíl práce stanovený v jejím úvodu, a uveďte, co se vám v práci povedlo nebo s jakými problémy jste se při jejím psaní museli vypořádat.

Seznam použité literatury

V žádné práci, v níž jsou používány zdroje, by neměl chybět přehledný seznam literatury. Pokud jej práce nebude obsahovat, může být vyhodnocena jako plagiát, což vám místo dobrého hodnocení přinese jen celou řadu problémů. Se seznamem literatury je samozřejmě spojeno i používání bibliografických citací v textu.

Přílohy

Za vhodně použité přílohy můžete získat plusové body. Důležité je však v tomto případě slůvko vhodně. Přílohy totiž musí být stoprocentně relevantní k tématu práce. Kladně jsou hodnoceny související grafy, tabulky, náčrty nebo nejrůznější podklady k práci (např. smlouvy). S náhodně vybranými ilustračními obrázky to tedy určitě nepřehánějte. Seminární práce by jich rozhodně neměla obsahovat více, než kolik je v ní textu.

Titulní strana a obsah

V některých případech není titulní strana vyžadována. Jejím přidáním však určitě nikdy nic nezkazíte (pokud tedy pokyny vyučujícího, které jste k práci obdrželi, neříkají něco jiného). Na titulní straně by mělo být uvedeno vaše jméno, studovaný obor, předmět, téma práce a také aktuální akademický rok. Pokud se jedná o obsáhlejší práci, můžete přidat i stručný obsah, který ji přidá na přehlednosti.

Sdílet

Podobné články

30. 10. 2017

Seminární práce vzor - 7x ke stažení ve wordu

Získejte zdarma vzory seminární práce. Ke stžení jsme pro Vás připravili 6 vzorů ve word a jednu šablonu pro usnadnění práce. A ještě ochutnávka z doporučení... Struktury seminární práce se pevně držte a její stručnou osnovu si načrtněte. Dříve než začnete psát, věnujte dostatek pozornosti nejen hlavní stati, ale také úvodu. Je důležité si vždy vymezit v úvodu jasně stanovený cíl práce a po celou dobu vypracování textu se jej držet. Svou pozornost také upřete na často podceňovaný závěr, v němž byste měli shrnout výsledky vaší práce.

17. 12. 2018

Seminární práce: jak si připravit otázky, které položíte spolužákům?

Na závěr každého projektu nebo seminární práce si musí studenti většinou připravit ještě prezentaci. V této prezentaci je potřeba stručně shrnout celou práci a představit ji vyučujícímu i spolužákům. Její součástí ale často bývají také kontrolní otázky určené pro spolužáky. O jaké otázky se jedná a jak si je připravit? Pojďme se na to podívat.

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo