Struktura seminární práce

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce bývá bez ohledu na téma jasně daná. Konkrétní požadovanou podobu práce jistě najdete v metodických pokynech vaší školy – obecně však platí, že ať už budete rýsovat, počítat nebo rozebírat svou oblíbenou knihu, nesmí chybět úvod, stať a závěr. Aby bylo vše v pořádku i co se autorství týče, neměli byste zapomenout na seznam použité literatury a samozřejmě ani na vhodné odkazování v textu.

Pokud chcete získat nějaký ten plusový bodík, můžete přidat i přílohy, titulní stranu a obsah. Osnovu práce si vždy načrtněte ještě před samotným začátkem psaní – určitě vám to pomůže lépe se ve struktuře orientovat a splnit všechny náležitosti.

Úvod

Úvod je velmi důležitou součástí každé seminární práce. Mělo by zde dojít k nastínění rozebíraného tématu a také k formulování výzkumných otázek a cíle, k němuž se budete v práci dobírat. V úvodu můžete rovněž zmínit, proč se danému tématu věnujete a čím je aktuální. Kromě toho je vhodné uvést i to, jakým způsobem bude práce členěna, co budou dané kapitoly obsahovat a jaká budete provádět šetření.

Stať

Hlavní a nejdelší částí každé práce je stať, která by měla být rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vhodné pracovat se zdroji, uvést odborné názory na danou problematiku a co nejlépe téma představit – v teoretické části je zkrátka potřeba hodně vysvětlovat, citovat a připravovat čtenáře na obsah praktické části. V té by poté měly být uvedeny konkrétní informace zjištěné při vašem vlastním výzkumu.

Závěr

Často velmi podceňovanou, avšak neméně důležitou částí práce je závěr. Zde získáváte prostor pro shrnutí výsledků a zodpovězení výzkumných otázek. V závěru zhodnoťte, zda byl naplněn cíl práce stanovený v jejím úvodu, a uveďte, co se vám v práci povedlo nebo s jakými problémy jste se při jejím psaní museli vypořádat.

Seznam použité literatury

V žádné práci, v níž jsou používány zdroje, by neměl chybět přehledný seznam literatury. Pokud jej práce nebude obsahovat, může být vyhodnocena jako plagiát, což vám místo dobrého hodnocení přinese jen celou řadu problémů. Se seznamem literatury je samozřejmě spojeno i používání bibliografických citací v textu.

Přílohy

Za vhodně použité přílohy můžete získat plusové body. Důležité je však v tomto případě slůvko vhodně. Přílohy totiž musí být stoprocentně relevantní k tématu práce. Kladně jsou hodnoceny související grafy, tabulky, náčrty nebo nejrůznější podklady k práci (např. smlouvy). S náhodně vybranými ilustračními obrázky to tedy určitě nepřehánějte. Seminární práce by jich rozhodně neměla obsahovat více, než kolik je v ní textu.

Titulní strana a obsah

V některých případech není titulní strana vyžadována. Jejím přidáním však určitě nikdy nic nezkazíte (pokud tedy pokyny vyučujícího, které jste k práci obdrželi, neříkají něco jiného). Na titulní straně by mělo být uvedeno vaše jméno, studovaný obor, předmět, téma práce a také aktuální akademický rok. Pokud se jedná o obsáhlejší práci, můžete přidat i stručný obsah, který ji přidá na přehlednosti.

  • SeminarkyZa1
  • 30.05.2018
  • 0

RYCHLE VYŘEŠÍME, CO VÁS TRÁPÍ. VYBERTE SI NÍŽE.JIŽ DO 12 DNŮ

Nečtěnější blog

Úvod a závěr seminární práce- jak na to?

  • 03.11.2017
  • 0

Získejte návod jak napsat úvod a závěr k seminární práci a zajistěte si tak úspěšné přijetí vyučujícím bez větších komplikací. Jedině kvalitní úvod a závěr Vám zaruší kvalitní zpracování seminární práce a my víme , jak na to.

Více

Argumentační esej: ovládněte tuto specifickou disciplínu

  • 08.10.2018
  • 0

Argumentační esej je specifická literární forma, v rámci které dává pisatel najevo svůj názor a snaží se ho obhájit na základě podložených faktů. Perfektně zvládnout argumentační esej neznamená pouze uspět v rámci vaší školní práce. Nabyté znalosti využijete také v běžném životě při obraně vlastních postojů.

Více

Čeká vás prezentace seminárky? Poradíme vám, jak se připravit

  • 23.04.2018
  • 0

Podařilo se vám dát dohromady seminární práci a nyní ji musíte prezentovat před ostatními? Nepodceňte přípravu a půjde to samo.

Více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace