[Blog]

Čeká vás prezentace seminárky? Poradíme vám, jak se připravit

Podařilo se vám dát dohromady seminární práci a nyní ji musíte prezentovat před ostatními? Nepodceňte přípravu a půjde to samo.

Příprava na prezentaci není složitá ani náročná, přesto byste ji neměli podcenit. Pokud se řečník řádně nenachystá, má to jakoby napsáno na čele. Nervozita v průběhu přednesu stoupá a prezentace seminárky se mění v horor. Vyhněte se zbytečnému stresu a nachystejte si tu nejlepší prezentaci. Poradíme vám, jak na to.

Dříve než začnete

Nejprve si zjistěte potřebné informace. Asi nejdůležitější je požadovaná délka. Ta se většinou netýká počtu slidů, ale doby trvání. Délka prezentace seminárních prací se často pohybuje v rozmezí 5–10 minut a bude se od ní odvíjet skoro všechno – počet slidů, množství informací, náročnost vašeho proslovu.

Prezentace si žádá strukturu

Než začnete psát a přemýšlet, co by ve vaší prezentaci rozhodně nemělo chybět, zamyslete se nad její strukturou. Při psaní vám v mnohém napoví.

  • Titulní strana
   Na titulní stránce uveďte název své seminární práce a své jméno.

 

 • Úvod
  Úvod vaší prezentace by měl publikum vtáhnout do problematiky. Definujte cíl své práce a případné hypotézy.
 • Teoretická část
  V teoretické části rozeberte bližší informace a seznamte publikum se svou prací.
 • Metodika a výsledky
  Pokud jste prováděli v rámci práce nějaký výzkum nebo šetření, uveďte v této části, které metody jste použili a k čemu jste dospěli. Pokud je vaše seminárka rešerší, představte metody a výsledky studií, ze kterých jste čerpali. Nezapomeňte, že v této části pouze prezentujete fakta. Nesnažte se o hodnocení.
 • Závěr
  V závěru stručně shrňte svou práci, srovnejte cíle a hypotézy s případnými výsledky. Pokuste se navrhnout další postup.
 • Použité zdroje
  Použité literární zdroje uveďte v zápatí každého slidu nebo na konci prezentace. Záleží na vás.

 

Nejčastější chyby studentů v průběhu prezentace

1) Příliš dlouhá prezentace

Pokud je prezentace příliš dlouhá, publikum ztrácí pozornost. Vyzkoušejte si prezentaci nanečisto, sledujte čas a svůj proslov poté upravte na požadovanou délku.

2) Houpání, mačkání propisky a jiné neklidné pohyby

Ve stresu se lidé chovají všelijak. Zjistěte, jaké jsou vaše zlozvyky, a snažte se je eliminovat.

3) Tichý, až ustrašený hlas

Aby publikum mohlo spořádaně poslouchat, musí vás především slyšet. Pokud víte, že mluvíte poněkud potichu, zkuste si natrénovat hlasitější projev. Případně si přichystejte například mikrofon. Důležité je mluvit také sebejistě. Když budete připraveni, nebudete to pro vás až takový problém.

4) Výplňové zvuky a slova

Tento problém znají asi všichni. To ehm“ a vlastně“ je zkrátka těžké si odpustit. Zaměřte se na ty své a uvidíte, že jich při prezentaci bude alespoň o něco méně.

5) Až přespříliš textu

V průběhu prezentace je důležité především to, co říkáte. Nesnažte se zaplnit celou prezentaci informacemi. Ve stručném textu se mnohem lépe vyznáte, stejně tak publikum, které se díky přehledným odrážkám ve vaší prezentaci lépe zorientuje.

6) Překlepy a hrůzostrašné hrubky

Udělat závěrečnou kontrolu překlepů a hrubek není zas tak náročné. Přesto se v prezentacích studentů často objevují. Mnohé o vás napoví a rozhodně to nebude nic pěkného.

Až budete skoro připraveni

Vyzkoušejte si prezentaci několikrát nanečisto. Nejprve mluvte sami pro sebe, poté požádejte své kamarády, sourozence, rodiče nebo spolužáky, aby si prezentaci poslechli. Získáte od nich cenné rady, jak svůj projev vylepšit, a zároveň si vyzkoušíte prezentaci v obdobných podmínkách, jako budou ve škole.

Při všech pokusech a zkouškách sledujte čas. Ve stresu mluví lidé buď pomaleji, zadrhávají se, nebo naopak zrychlí, aby to měli co nejdříve za sebou. Zjistěte, který typ jste právě vy, a přizpůsobte tomu délku své prezentace.

4 rady na závěr

Rada první: Připravte si malé kartičky s poznámkami pro každý slide.

Rada druhá: Připravte se na případné otázky.

Rada třetí: Pohodlně se oblečte.

Rada čtvrtá: Přesvědčte sami sebe, že vlastně o nic nejde.

Sdílet

Podobné články

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo