Od projektu k titulu: stadia tvorby závěrečné práce a jak je zvládnout

Od projektu k titulu: stadia tvorby závěrečné práce a jak je zvládnout

Od zadání závěrečné práce k jejímu odevzdání vás čeká množství dřiny a velká míra sebezapření. Nyní se podíváme na stadia tvorby závěrečné práce a prozradíme vám, jak si s nimi poradit.

Dřív než začnete s psaním

Výběr správného tématu

Nejprve se pořádně zamyslete a zkuste přijít na to, co vás ve vašem oboru asi nejvíc láká. Pokud máte hned jasno, radujte se. Každý nemá takové štěstí.

S rozhodnutím ohledně tématu vaší závěrečném práce vám pomůže třeba i to, kam chcete po studiích směřovat. Pro inspiraci můžete využít třeba portál Theses.cz, kde si vyhledáte již zpracované bakalářské práce nebo diplomky z vašeho oboru. Pokud ani potom nebudete vědět, počkejte si na zveřejnění volných témat od nejrůznějších školitelů. Jistě tam najdete téma, které vás na první pohled zaujme.

Domluva se školitelem

Pokud víte, o čem chcete psát, ale nemáte školitele, čeká vás další náročný úkol. Čím dřív s hledáním školitele začnete, tím líp pro vás. Většina těch dobrých má často velmi brzo plno.

V případě, že si vyberete některé ze zveřejněných volných témat, získáte tak rovnou i svého školitele, který téma zadal. Pokud však víte, o čem chcete psát, nespoléhejte na to, že mezi navrženými tématy bude to vaše. A co víc, že zrovna vás si školitel vybere.

Jakmile budete mít svého školitele v kapse, domluvte se s ním, co od vás očekává a jak si představuje zpracování vaší práce.

Získávání dalších informací

Jakmile budete mít téma i školitele, začněte s hledáním literárních zdrojů a získáváním potřebných znalostí. Tento krok je velmi důležitý, nabyté znalosti vám pomohou obzvlášť v počátcích při sestavení osnovy a rozvržení úkolů.

 

V průběhu zpracování závěrečné práce

Sestavení osnovy a návrh praktické části

Při zpracování závěrečné práce byste měli rozhodně začít s hrubým návrhem osnovy. Není důležité v tomto kroku dospět do její konečné podoby, ale navrhnout jakousi kostru celé práce. Osnovu je dobré následně konzultovat s vaším školitelem, některé body následně doplnit, případně odstranit.

Návrh praktické části je také důležitý. Díky němu získáte představu o její náročnosti a lépe si rozvrhnete čas.

Zpracování teoretické a praktické části

Jakmile bude osnova připravená, začněte psát. Celou práci si rozdělte na menší části a stanovte si datum, kdy je dokončíte. Jedná se o základní pravidlo pro zvládnutí dlouhodobých úkolů. Při zpracování práce se přitom držte své osnovy, která vás udrží v tématu a napoví vám, až nebudete vědět, jak dál.

Nezapomínejte postupně pracovat na seznamu použité literatury. Rozhodně se nevyplácí tento krok nechat až na závěr, jelikož nebudete mít přehled v tom, jaké informace jste čerpali a odkud – a přinejmenším se z toho zblázníte.

Úvod a závěr až na konec

Někteří studenti s úvodem začínají. Dle názorů většiny je však lepší nechat úvod až na konec. Lépe tak dokážete popsat cíle práce. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že závěr se zpracovává také, až máte text s praktickou částí hotový.

Tvorba abstraktu

Součástí každé závěrečné práce by měl být také abstrakt, který je často požadován vždy ve dvou jazycích. V jazyce, ve kterém je psaná práce, a v jazyce cizím. Je důležité upozornit na to, že abstrakt závěrečné práce není jen jinak napsaný úvod a jeho obsah se tak od úvodu v mnohém liší.

Jedná se o stručné shrnutí celé práce. Uvádí čtenáře do tématu, popisuje cíle práce a použité metody. Stejně tak shrnuje celou práci včetně zjištěných výsledků.

Jakmile práci dokončíte

Na závěr byste měli ještě provést důkladnou kontrolu, při které se zaměřte hlavně na správné formátování a gramatické chyby. Informace ohledně požadavků na formátování najdete v metodické příručce pro zpracování závěrečných prací určené pro vaši školu i váš obor. Kontrolu gramatiky můžete provést svépomocí, poprosit známé nebo využít služeb profesionálního korektora.

Klíčová je však především kontrola obsahu práce. Hotový text byste proto měli po částech a ideálně v domluvených termínech posílat svému vedoucímu.

Ještě tisk a odevzdání

Jakmile provedete závěrečnou kontrolu své diplomové nebo bakalářské práce, přijde na řadu tisk a odevzdání práce. Výrobu desek je však vhodné objednávat s předstihem, jelikož může trvat třeba i týden nebo dva. Jejich podobu přece znáte a není tak důvod s tím otálet.

Před tiskem ještě zkontrolujte, zda jsou obrázky a grafy na svém místě a jestli je název vaší práce správný. Poté už jen stačí do stanoveného termínu práci odevzdat a můžete pomalu začít s přípravou na její obhajobu.

Tak či onak, pokud jste teprve na začátku, čeká váš ještě hodně práce. Hurá do toho!

  • SeminarkyZa1
  • 17.09.2018
  • 0

RYCHLE VYŘEŠÍME, CO VÁS TRÁPÍ. VYBERTE SI NÍŽE.JIŽ DO 12 DNŮ

Nečtěnější blog

Jak si představit výzkum a jeho teoretické vymezení?

  • 21.05.2015
  • 0

„Empirický“ výzkum je jeden z výzkumů, který představuje logický, oganizovaný a systematický proces, který využívá empirická data. Zpravidla je založen na zkušenostech nebo pozorování sledovaného jevu. Cílem výzkumu je získat data, respektive sledované informace o světe a některých jeho vlastnostech. Dílčími cíli výzkumu mohou být explorace – průzkumy (tedy hrubé chápání sledovaného jevu), deskripce – popisy (přesné měření a popisy vlastností sledovaných jevů, resp. jak? Kolik? co?) a v neposlední řadě explanace – vysvětlení (poznání a popis vnitřních vztahů mezi vlastnostmi sledovaného jevu, tj. Proč?). Například v sociálních vědách se můžeme setkat s konceptuálně-filosofickým výzkumem, historickým výzkumem.

Více

Pojem autorství

  • 23.05.2018
  • 0

Plagiátorství je prohřeškem, který vysoké školy řadí mezi ty nejhorší. A jeho závažnosti odpovídají i tresty, mezi nimiž vyloučení ze studia či dodatečné odebrání titulu nejsou žádnými výjimkami. Plagiátorem se přitom můžete stát i neúmyslně. Stačí zapomenutá citace a malér je na světě. Na co byste si při psaní práce měli dát pozor?

Více

Jak řešit praktickou část bakalářky či diplomky...

  • 11.06.2015
  • 0

Na začátku psaní úvodu je dobré si uvědomit, jakým vědeckým problémem se bude „pisatel/čtenář“ zabývat. Vědecký problém představuje typ vědecké otázky, na kterou ve studovaném oboru nenacházíme přiměřenou odpověď. V daném oboru na ní mají pouze částečné poznatky, nebo nenašli ještě odpověď v komplexním rozsahu či v souladu s využitím v praxi. Je nutné tedy, aby se „pisatel/student“ zaměřil na mnohem detailnější vysvětlení problematiky a rozvíjel teoretické znalosti i praktické dovednosti v dané oborové oblasti, které obohatí i ostatní ve vědeckém oboru. Ovšem tato okolnost neznamená neznalost problematiky, ovšem požaduje po nás přesáhnout obzor vlastních znalostí o dané problematice a dosáhnout poznání za hranicí.

Více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace