[Blog]

Rizika tvorby školních úkolů umělou inteligencí

V posledních letech se objevuje stále více debat o využití umělé inteligence (UI) v různých oblastech, včetně vzdělávání. Zatímco mnoho lidí vidí potenciál UI pro usnadnění a automatizaci některých úkonů, jako je tvorba školních úkolů, existují i určitá rizika, která je třeba brát v úvahu.

V první řadě je nutné zmínit, že UI zatím není schopná vytvářet úkoly s hlubším záměrem a zaměřením na rozvoj kritického myšlení a kreativity. Tyto dovednosti vyžadují lidský zásah a schopnost vidět věci z různých úhlů a nápaditě je řešit. UI může sice vygenerovat úkoly na základě naučených vzorů, ale nemůže vytvářet originální a inovativní nápady.

Dalším rizikem je, že použití UI pro tvorbu školních úkolů může vést k homogenizaci a uniformizaci vzdělávání. UI vychází z dat a informací, které mu byly poskytnuty, a může tak být ovlivněno šablonovitými a stereotypními myšlenkami. To může vést ke snížení diversity a inovace v oblasti vzdělávání.

Kromě toho má UI také tendenci replikovat diskriminační a neférové praktiky, které byly zaznamenány v datech, z nichž se učí. Pokud jsou v datech zachyceny diskriminační postoje nebo názory, může UI reprodukovat tyto postoje v tvorbě školních úkolů, což může mít negativní dopad na žáky a studenty.

Na závěr je nutné říci, že i když má UI potenciál usnadnit a automatizovat určité činnosti, jako je tvorba školních prací je zde značné riziko, že dojde i k označování vygenerovaného textu jako plagiát. 

Využití těchto nástrojů je proto na Vašem zvážení. Na úrovni vysoké školy, však z důvodu vysokého rizika odhalení určitě nedoporučujeme. 

Sdílet

Podobné články

02. 07. 2015

Hypotéza (tvrzení)

Základem správně stanovených hypotéz jsou známé poznatky, ovšem je nutné aby překračovaly (hypotézy) jejich hranice, přičemž také mají stanovovat nová tvrzení jako předpoklady, které se mohou prokazovat či vyvrátit. Chápat hypotézu jako takovou je však mnohem více charakterizované než bylo v tomto širším smyslu pojato, můžeme tedy považovat již uvedené předpoklady hypotéz za velmi úzké. Úzce pojato z důvodu pokládání předpokladu za jeden podstatný znak hypotézy. Tento znak hypotézy slouží k poznání předmětu a jeho zákonitostí i vlastností. S hlavní myšlenkou výzkumu vzniká hypotéza, která je podmíněna objektivností.

18. 03. 2019

Proč je stažení práce z internetu ten nejhorší možný nápad?

Nevíte si rady při psaní seminárky nebo závěrečné práce? Přemýšlíte, jak si s ní šikovně a co nejrychleji poradit? V tom případě rozhodně zapomeňte na kopírování z internetu. Odhalování plagiátů se v dnešní době provádí pomocí sofistikovaných počítačových metod a žádný z nich tak zkrátka neunikne. Jak se dívá zákon na plagiátorství a co vám při opsání závěrečné práce hrozí? Čtěte dál a budete mít jasno.

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo