[Blog]

Rizika tvorby školních úkolů umělou inteligencí

V posledních letech se objevuje stále více debat o využití umělé inteligence (UI) v různých oblastech, včetně vzdělávání. Zatímco mnoho lidí vidí potenciál UI pro usnadnění a automatizaci některých úkonů, jako je tvorba školních úkolů, existují i určitá rizika, která je třeba brát v úvahu.

V první řadě je nutné zmínit, že UI zatím není schopná vytvářet úkoly s hlubším záměrem a zaměřením na rozvoj kritického myšlení a kreativity. Tyto dovednosti vyžadují lidský zásah a schopnost vidět věci z různých úhlů a nápaditě je řešit. UI může sice vygenerovat úkoly na základě naučených vzorů, ale nemůže vytvářet originální a inovativní nápady.

Dalším rizikem je, že použití UI pro tvorbu školních úkolů může vést k homogenizaci a uniformizaci vzdělávání. UI vychází z dat a informací, které mu byly poskytnuty, a může tak být ovlivněno šablonovitými a stereotypními myšlenkami. To může vést ke snížení diversity a inovace v oblasti vzdělávání.

Kromě toho má UI také tendenci replikovat diskriminační a neférové praktiky, které byly zaznamenány v datech, z nichž se učí. Pokud jsou v datech zachyceny diskriminační postoje nebo názory, může UI reprodukovat tyto postoje v tvorbě školních úkolů, což může mít negativní dopad na žáky a studenty.

Na závěr je nutné říci, že i když má UI potenciál usnadnit a automatizovat určité činnosti, jako je tvorba školních prací je zde značné riziko, že dojde i k označování vygenerovaného textu jako plagiát. 

Využití těchto nástrojů je proto na Vašem zvážení. Na úrovni vysoké školy, však z důvodu vysokého rizika odhalení určitě nedoporučujeme. 

Sdílet

Podobné články

01. 02. 2015

Co to je bakalářská práce?

Zpracování, odevzdání a úspěšná obhajoba bakalářské práce před oborovou komisí jsou základní podmínky k získání bakalářského titulu. Sepsání bakalářské práce adekvátní kvality proto vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i nemalé úsilí, čas a nejlépe zkušenosti se psaním závěrečných prací ...

08. 04. 2019

Portál Theses.cz – k čemu vám bude při psaní závěrečné práce dobrý?

Portál Theses.cz je národní registr závěrečných prací, který slouží k odhalování plagiátů. Autorem a provozovatelem tohoto systému je Masarykova univerzita. Je však přístupný všem vysokým školám, včetně těch zahraničních. Zástupcům jednotlivých škol umožňuje vkládat závěrečné práce a hledat mezi nimi kopie. Zároveň je přehledným úložištěm diplomových a bakalářských prací, které často využívají také studenti při výběru tématu nebo třeba hledání inspirace.

03. 07. 2018

Volba tématu 2

Výběr tématu je prvním a naprosto zásadním krokem k úspěšnému zvládnutí závěrečné práce. Především se odrazí na její celkové kvalitě a výsledném hodnocení. To ale není všechno, závěrečná práce nemusí být jen podmínkou k získání titulu, může pro vás znamenat mnohem víc. Zjistěte, co všechno vaše závěrečná práce – a s ní související výběr tématu – ovlivní.

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2023

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo