Srovnání diplomové a bakalářské práce

Zpracování, odevzdání a úspěšná obhajoba diplomové práce před oborovou komisí jsou základní podmínky k získání magisterského či inženýrského titulu! Diplomová práce musí splňovat vysoké odborné i formální nároky a prezentovat výsledky samostatného výzkumu.

Bakalářska versus diplomka

Diplomová práce se od „bakalářky“ liší hloubkou zpracování tématu a rozsahem textu. Délku diplomové práce si stanovuje daná univerzita, fakulta či katedra. Obvyklý rozsah činí 50 až 90 stran (výjimkami však nejsou diplomky o 100 a více stranách).

Nejen rozsahem by měla diplomová práce odpovídat vědecké studii, která analyzuje specifický problém a přináší nové výsledky, jež vycházejí z vlastního statistického šetření, dotazníkového či terénního průzkumu. Text spolu s výstupy musí prokazovat přehled autora v oblasti bádání (aktuální stav výzkumu, česká i zahraniční literatura, širší kontext), jakož i osvojení příslušných vědeckých metod a postupů (analýza, komparativní analýza, syntéza, indukce a dedukce, apod.).

Začíná se výběrem a rezervováním tématu, a to zpravidla ve 4. ročníku pětiletého studia, respektive v 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Samotnému psaní předchází pečlivá rešerše domácí i zahraniční literatury, stanovení hypotézy, sestavení harmonogramu, následují sběr a analýza materiálu, pravidelné konzultace problémů a postupu s vedoucím práce a samotné psaní.

Nezbytné části každé diplomové práce

Text kvalitní diplomové práce odráží znalost odborné literaturou i bezpečnou orientaci na poli bádání. Kromě terminologie, citací a seznamu literatury a zdrojů obsahuje diplomová práce úvodní abstrakt, obsah s odkazy na kapitoly, praktickou část, resumé v češtině i v cizím jazyce a přílohy (grafy, tabulky aj.).

Doporučujeme text přehledně strukturovat, a to s pomocí číslování (pod)kapitol, odkazovat na jednotlivé kapitoly a dbát na jejich vzájemnou provázanost.

Kvalitní diplomka se, krom času a vůle, neobejde bez spolehlivé orientace v příslušné disciplíně. A pokud má jít psaní i obhajoba hladce, zkušenosti se psaním závěrečných prací, jež vám garantuje náš portál Seminarkyza1.cz, jsou víc než na místě!

  • SeminarkyZa1
  • 01.02.2015
  • 1

RYCHLE VYŘEŠÍME, CO VÁS TRÁPÍ. VYBERTE SI NÍŽE.JIŽ DO 12 DNŮ

Nečtěnější blog

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné přístupy

  • 23.07.2015
  • 0

Kvalitativní a kvantitativní přístup obvykle zahrnují různé výzkumné metody. Nicméně použití obou přístupů může být doplňující s tím, že každý přidává náhled k celkovému obrazu sledované problematiky.

Více

Abstrakt X anotace: jaký je mezi nimi rozdíl?

  • 15.09.2015
  • 0

Často si klademe otázku, jaký je rozdíl mezí abstraktem a anotací. Text níže vysvětlí základní rozdíly.

Více

Metodika- jak se píše metodika, druhy a možnosti použití empirických metod

  • 25.06.2015
  • 0

Již jsme se zmínili, že při hledání vhodných metod je rozhodující vycházet z formulovaného problému a hlavní otázky, což obsahuje i představy o tom, jak bude tedy problém metodologicky řešen, a z jakých teoretických východisek bude empirický výzkum vycházet. Toto tvrzení v sobě zahrnuje i cíl výzkumu, na kterém bude záviset i výsledek odborné práce. Výzkumné problémy můžeme tedy sledovat i výzkumnými otázkami, které umožní „pisateli/studentovi“ sledovat základní vztahy výzkumu.

Více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace