[Blog]

Toto si před odevzdáním závěrečné práce rozhodně zkontrolujte!

Pomalu, ale jistě se blíží termíny pro odevzdání bakalářských nebo diplomových prací. Proto jsme připravili následující seznam věcí, které byste si měli před odevzdáním rozhodně zkontrolovat. Tak pojďme na to!

1) Obsahuje práce všechno, co má?

Každá škola má svoji metodiku pro vypracování závěrečných prací. V ní mimo jiné najdete, co všechno by měla práce obsahovat. Většinou se jedná o titulní stranu, abstrakt česky i anglicky, obsah práce nebo příloh, úvod, závěr a samozřejmě samotný text. Nároky jednotlivých škol se však obvykle liší, proto nezapomeňte před odevzdáním ještě jednou do této metodiky nahlédnout a všechny požadované položky zkontrolovat.

2) Dodrželi jste správný rozsah textu?

Stanovený počet stran závěrečné práce znamená čistý text. Nepočítá se tedy titulní strana, obsah ani obrázky či grafy. Některé školy neberou v potaz také úvod či závěr. Tyto informace najdete opět v příslušné metodice. Závěrečná práce by přitom rozhodně neměla být kratší, ale ani příliš delší, než je požadovaný počet znaků. Hodnocení rozsáhlé práce je velmi obtížné a je možné, že si oponent nebo komise nevšimne všech jejích kvalit, což se může promítnout v následném hodnocení.

3) Zvolili jste požadované číslování?

Číslování závěrečných prací je poměrné obtížné. Požadavky jednotlivých škol jsou však většinou stejné – číslovat až od úvodu. To ale neznamená, že úvod bude začínat stránkou s číslem 1. Své číslo mají i předcházející stránky – číslování by však mělo být viditelné až od úvodu, který tak bude označený například číslem 5, a to dle počtu předchozích stran.

4) Je obsah sestaven správně?

Obsah práce musí odpovídat následnému číslování. Je potřeba na to myslet, obzvlášť pokud jej sestavujete ručně. Většina studentů si nechá obsah vygenerovat automaticky pomocí textového editoru (např. Wordu). I přesto je dobré obsah následně zkontrolovat a přesvědčit se, zda je vše zcela v pořádku. Text může být rozhozený, v nadpisech najdete překlep atd.

5) Uvedli jste přesný název práce?

Ano, i toto byste měli zkontrolovat. Při odevzdání práce v tištěné podobě se vám totiž může snadno stát, že se kvůli překlepu nebo chybějícímu slovu v názvu budete muset vrátit do tiskařství a chybu opravit. Práci v takovém případě většinou není možné přijmout. A pokud odevzdáváte opravdu na poslední chvíli, může to být velmi nepříjemné.

6) Jsou literární zdroje bez chybičky?

Přesvědčte se, zda jste uvedli všechny literární zdroje správně a dle požadovaného formátu. Možných forem, jak zaznamenat literární zdroje, přitom může být spousta. Pro závěrečné práce se však upřednostňuje harvardský systém. Čísla v hranatých závorkách nebo poznámkách pod čarou se většinou nepřipouští.

Všechny zdroje by měly být uvedeny jednotně – i to je potřeba zkontrolovat. Zároveň se přesvědčte, že jste nezapomněli některý ze zdrojů v textu uvést v seznamu a naopak. Je to poměrně zdlouhavá práce, ale rozhodně se vyplatí. Pro ulehčení vyzkoušejte třeba programy Zotero, Mendeley, EndNote a další. Literární zdroje si do nich snadno uložíte a program sám následně vygeneruje potřebný seznam.

7) Je celá práce bez překlepů a gramatických chyb?

I tento aspekt je pro hodnocení závěrečné práce velmi důležitý. Oponent či komise si o vás na základě častých chyb snadno udělá nepěkný obrázek a také hodnocení práce bude nižší. Pro základní kontrolu správné gramatiky vám poslouží například automatická kontrola ve Wordu. Ta nicméně nezachytí všechny chyby. Je proto dobré nechat si práci rozležet v hlavě a s odstupem času ji znovu přečíst. Stejně tak můžete poprosit své rodiče, kamarády, partnery a další, aby si práci přečetli a případné chybičky podchytili. Dají vám zároveň zpětnou vazbu, která se rozhodně může hodit.

Jakmile práci napíšete a zkontrolujete výše zmíněné body, stačí jen odevzdat. Obhajobu už jistě zvládnete s přehledem. Držíme vám pěsti.

Sdílet

Podobné články

14. 05. 2015

Výběr tématu a následné postupy psaní odborných prací

Jak již bylo předem nastíněno správný výběr a zvolení tématu odborné práce přivede „pisatele/studenta“ k soustavnému shromažďování dat a informací, teoretických poznatků a faktů z různorodých národních i mezinárodních zdrojů, které bude muset analyzovat, posoudit a vytvořit si z takto získaného vlastní názor. Téma je tedy souhrn pisatelových poznatků a poznatků získáváním osvojených, kdy v konečném shrnutí „pisatel/student“ stylizuje závěry, které buď výsledky výzkumu potvrdí či vyvrátí předem stanovené hypotézy. Stanovením hypotéz se budeme zabývat později.

09. 04. 2015

Průvodce psaním odborných (bakalářských, diplomových a disertačních) prací

Vědecké prace, tedy správně napsaná vědecká práce, prokazuje autorovu schopnost ve vymezeném tématu nalézt, analyzovat a řešit konkrétní problém studovaného jevu. Pokud se budeme zabývat cílem bakalářských prací, tak ty jsou především zaměřovány do praxe (a to na technických oborech: např. ekonomie), naopak práce diplomové jsou většinou charakterizují již detailnější teoretické a praktické části jejich zpracování.

18. 06. 2015

Teoretická část

Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole každý výzkum je nutné začít tedy určením výzkumného problému. „Pisatel/student“ definuje, co má v záměru zkoumat. Od tohoto určení problému se odehrává další postup odborné práce.

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo