Nejčastější chyby u bakalářské a diplomové práce a jak se jim vyhnout

Nejčastější chyby u bakalářské a diplomové práce a jak se jim vyhnout

Bakalářské a diplomové práce jsou strašákem naprosté většiny studentů vysokých škol – ze všech těch náležitostí, zdrojů a příloh jde mnohdy opravdu hlava kolem. Stačí ale dodržet několik jednoduchých zásad a práce se vám bude psát o poznání lépe. Zvýšenou pozornost věnujte výběru tématu, kterým celý ten kolotoč začíná. S tím ostatním už si poté hravě poradíte. Zvláště když si řekneme, jaké jsou nejčastější chyby a jak se jim vyvarovat.

Špatně vybrané téma je kamenem úrazu

Na samém začátku psaní stojí výběr tématu. My se musíme hned u tohoto bodu zastavit, protože právě vhodné téma je prvním krůčkem k úspěchu. Pokud budete při psaní vyloženě trpět, bude podle toho vypadat i celá práce. Když si naopak vyberete téma, které vás zajímá, zrodí se vám pod rukama něco mnohem lepšího. Tady si ale dejte pozor – i na první pohled zajímavé téma umí pořádně potrápit. Jak? Třeba když při psaní zjistíte, že máte akutní nedostatek relevantních zdrojů. Proto – ještě než učiníte definitivní rozhodnutí – proveďte řádnou rešerši zdrojů a proklepněte si téma, které vás zaujalo.

Až si téma vyberete a zapíšete, udělejte ještě jednu rešerši – tentokrát opravdu detailní. Cílem je, abyste se s tématem seznámili ještě před samotným psaním. Když se o dané problematice dozvíte více, bude pro vás vše snazší a srozumitelnější.

Když práci chybí řád…

Častou chybou, která se napříč akademickými pracemi objevuje, je chybějící řád. Pokud si na začátku nevytvoříte osnovu, jasně nedefinujete cíl práce a nevymezíte okruhy bádání, práce bude působit zmateně. A vy se při jejím psaní začnete cítit podobně. Snadno odběhnete od tématu a ztratíte cíl práce. S kvalitně zpracovanou osnovou a cílem vytyčeným v úvodu práce by se vám nic takového stát nemělo.

Během psaní je však zároveň nutné zůstat dostatečně operativní. Drobné změny totiž mohou nastat v souvislosti s výsledky jednotlivých výzkumů. Je tedy možné, že bude třeba lehce měnit obsah nebo třeba hypotézu. V tomto případě je to ale naprosto v pořádku.

Spolu s osnovou si nezapomeňte vytvořit i časový harmonogram, který vám pomůže zpracovat vše v termínu a bez zbytečného stresu z blížícího se deadlinu.

Internet je dobrý sluha, ale zlý pán

Obecně platí, že na internetu se dá najít snad úplně vše. Řada studentů tak získá představu, že zde najdou i relevantní informace pro bakalářskou nebo diplomovou práci. Ano, na internetu najdete potřebné informace, ne vždy však budou relevantní. Vždyť na tolik oblíbenou Wikipedii může svými znalostmi přispět každý. Na internetu lze samozřejmě čerpat inspiraci. Každou myšlenku ale ověřte v některém z relevantních zdrojů. Budoucí absolvent vysoké školy by neměl mít problém pracovat s odbornou literaturou.

Pozor na náležitosti a formální úpravu práce

Během studia jste už určitě napsali nespočet akademických textů. Bakalářská a diplomová práce by ale měly být něčím extra. Nepodceňujte tedy stanovené náležitosti a ukažte, co doopravdy umíte. V žádném případě by neměly chybět citace nebo přehledný seznam literatury a dalších zdrojů. Plusové body vám poté přinesou vhodně zvolené přílohy v podobě grafů, diagramů nebo tabulek. V závěrečné fázi se soustřeďte na úpravu práce – myslete na to, že i tu sebelepší práci mohou znehodnotit neupravené texty plné chyb. Pokud si svou gramatikou nejste příliš jistí, požádejte o pomoc zkušeného korektora nebo alespoň „češtinářsky“ nadaného kamaráda.

  • SeminarkyZa1
  • 13.06.2018
  • 0

RYCHLE VYŘEŠÍME, CO VÁS TRÁPÍ. VYBERTE SI NÍŽE.JIŽ DO 12 DNŮ

Nečtěnější blog

Hypotéza (tvrzení)

  • 02.07.2015
  • 0

Základem správně stanovených hypotéz jsou známé poznatky, ovšem je nutné aby překračovaly (hypotézy) jejich hranice, přičemž také mají stanovovat nová tvrzení jako předpoklady, které se mohou prokazovat či vyvrátit. Chápat hypotézu jako takovou je však mnohem více charakterizované než bylo v tomto širším smyslu pojato, můžeme tedy považovat již uvedené předpoklady hypotéz za velmi úzké. Úzce pojato z důvodu pokládání předpokladu za jeden podstatný znak hypotézy. Tento znak hypotézy slouží k poznání předmětu a jeho zákonitostí i vlastností. S hlavní myšlenkou výzkumu vzniká hypotéza, která je podmíněna objektivností.

Více

Jak tedy text a myšlenku správně uchopit?

  • 04.06.2015
  • 0

Příprava psaní vědecké práce začíná už v době přípravy, kdy můžeme doporučit začínat krátkými písemnými poznámkami, které se v budoucnosti sice většinou nestanou součástí odborného textu, ale autor se postupně „trénuje“ a „piluje“ styl, respektive zlepšuje formu budoucího písemného projevu. Je nutné, aby student ovládal zásady slohových prací a gramatiku českého jazyka, správná interpunkční znaménka a v neposlední řadě volil vhodné použití slov.

Více

Portál Theses.cz – k čemu vám bude při psaní závěrečné práce dobrý?

  • 08.04.2019
  • 0

Portál Theses.cz je národní registr závěrečných prací, který slouží k odhalování plagiátů. Autorem a provozovatelem tohoto systému je Masarykova univerzita. Je však přístupný všem vysokým školám, včetně těch zahraničních. Zástupcům jednotlivých škol umožňuje vkládat závěrečné práce a hledat mezi nimi kopie. Zároveň je přehledným úložištěm diplomových a bakalářských prací, které často využívají také studenti při výběru tématu nebo třeba hledání inspirace.

Více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace