Seminární práce vzor - 7x ke stažení ve wordu

Seminární práce vzor - 7x ke stažení ve wordu

Seminární práce je vždy důležitou součástí zápočtu a je proto potřeba dodržet určitá kritéria

Seminární práce je písemný úkol a standardně se jedná o důležitou součást zápočtu nejen na vysoké škole, rovněž také na střední škole či na vyšší odborné škole. Rozsah a konkrétní forma se liší od studijního oboru a rovněž také předmětu a jedná se tak o velmi individuální záležitost, která vždy podléhá zadání dle vyučujícího či profesora v daném předmětu. Běžně se rozsah seminární práce podle vzoru zadání pohybuje od 5 stránek čistého textu a na rozdíl od referátu je výstupem pouze text, nikoli přednes.

Seminární práce musí splňovat náležitosti odborného textu a využívat správné zdroje

Kvalitní seminární práce předpokládá kritickou reflexi odborné literatury a schopnost z ní citovat. Text seminárky nesmí studijní literaturu pouze tlumočit, ale přinést vlastní analytické, komparativní či syntetické uchopení tématu. Při rešerši je potřeba se zaměřit na nejnovější publikace, jedině tak vám neuniknou nejnovější informace. Využít můžete katalogy univerzitních a vědeckých knihoven či stránky České národní bibliografie.

V seminární práci byste měli adekvátně citovat odbornou literaturu, a to nejlépe formou poznámek pod čarou (v MS Word klikněte na Odkazy a Vložit poznámku pod čarou). V poznámce musí být uveden minimálně název titulu, jméno autora, rok vydání a stránka, kde se citovaná pasáž nachází.

Rovněž formální stránka seminární práce je jedním z hodnotících kritérií odborných textů

Seminární práce musí vždy obsahovat přehlednou strukturu. Základní členění je na úvod, stať a závěr. V závěru musí být uveden seznam použité literatury, který bude řádně citován. Součástí může být příloha (text, tabulka, graf, schéma apod.). Semináky můžete doplnit také o titulní list dle vaší školy (součástí by mělo být vaše jméno, název oboru a předmětu). Při citaci ze sekundární literatury je nutné držet se pravidel stanovených citační normou a předpisy dané univerzity.

Struktura seminární práce podle vzoru by měla vypadat následovně:

ÚVOD

 1. Hlavní kapitola
  • Příslušná podkapitola
  • Další příslušná podkapitola
 2. Druhá hlavní kapitola
  • Příslušná podkapitola
  • Další příslušná podkapitola

(dále pak dle konkrétního zadání práce)

ZÁVĚR

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

PŘÍLOHY

Příklady řazení jednotlivých kapitol a podrobnější strukturu práce najdete ve vzorech seminárních práci, které jsou ke stažení níže.

Také číslování stran je dost specifické kritérium každé seminární práce. Běžně se čísluje už od titulní strany, avšak počet stran se uvádí až od druhé strany úvodu. V případě seminárních prací se počet stan zobrazuje už od první strany úvodu. Metodické pokyny má však každá škola jiné a nastavené dle vlastní potřeby, je tedy potřeba se vždy s tímto pokynem detailně seznámit.

Držte se předem stanovené osnovy, jen tak splníte cíl a nutná kritéria práce

Struktury seminární práce se pevně držte a její stručnou osnovu si načrtněte. Dříve než začnete psát, věnujte dostatek pozornosti nejen hlavní stati, ale také úvodu. Je důležité si vždy vymezit v úvodu jasně stanovený cíl práce a po celou dobu vypracování textu se jej držet. Svou pozornost také upřete na často podceňovaný závěr, v němž byste měli shrnout výsledky vaší práce.

 
Šablona seminární práce ke stažení zde:

Šablona seminární práce

Vzory seminárních prací ke stažení zde:

Školní zralost

Založení a vznik společnosti

Společnost s ručením omezeným

Pracoví návyky

Manažerské rozhodování

Návrh informační strategie

 • SeminarkyZa1
 • 30.10.2017
 • 0

RYCHLE VYŘEŠÍME, CO VÁS TRÁPÍ. VYBERTE SI NÍŽE.JIŽ DO 12 DNŮ

Nečtěnější blog

Objednávka bakalářské, seminární i diplomové práce

 • 12.07.2021
 • 0

Blíží se Vám termín odevzdání práce do školy a nestíháte? Se seminárkou, bakalářkou i diplomkou se obraťte na nás. Překvapíme odborností a kvalitou zpracování . Navíc vše řešíme diskrétně a spolehlivě s garancí termínu vyhotovení. Objednejte ještě dnes a ušetřete i více než 100 hodin psaní. Cenu za vypracování se dozvíte vždy předem.

Více

Srovnání školních prací: co se po vás chce a jak mají vypadat?

 • 22.10.2018
 • 0

Každý student se čas o času setká s nějakou písemnou prací, která ověří jeho znalosti a schopnost porozumět tématu. V tomto článku jsme pro vás připravili srovnání nejčastějších školních prací, které musí středoškolští i vysokoškolší studenti zpracovávat v průběhu školního roku nebo semestru.

Více

Kdo mi napíše bakalářskou práci, seminárku nebo diplomovou práci?

 • 24.01.2019
 • 0

Starosti s napsáním seminární, bakalářské i diplomové práce řeší tisíce studentů každý den. Tento problém je starý skoro jako školství samo… :) No a teď už k tomu co Vás zajímá, kdo Vám ji napíše? Máte minimálně 3 možnosti...

Více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace